Wat is de betekenis van fonkeling?

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

fonkeling

v. -en.

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

fonkeling

v. (-en), het fonkelen; fonkelende straling of terugkaatsing.