Wat is de betekenis van fonetisch teken?

1990
2021-04-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

fonetisch teken

fonetisch teken - Afzonderlijk geschreven tekens die in overeenkomen met afzonderlijke spraakklanken of lettergrepen in een gesproken taal.