Wat is de betekenis van fonetisch symbolisme?

1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

fonetisch symbolisme

(ook: klanksymboliek), term voor de idee dat klanken uit de taal een betekenis hebben. B.v. de w-klank in waaien, wind, wolken zou zelf al het aspect van rusteloze, steeds veranderende beweging in zich bergen (vergelijk met staan, star, stil). Volgens sommigen is de klanksymboliek terug te voeren op een oertaal van de mensheid. Anderen hebben zich...

Lees verder