Wat is de betekenis van Fluistergewelf, Fluistergalerij?

1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Fluistergewelf, Fluistergalerij

Fluistergewelf, Fluistergalerij - Wanneer het geluid weerkaatst tegen gebogen muurvlakken of gewelven, bestaat de mogelijkheid, dat eenige geluidsstralen,die van zeker punt, waar zich de geluidsbron bevindt, uitgaan, in een ander punt weer samentreffen. In een gesloten ruimte, bijv. de crypte van een kerk, waar de gewelven van ellipsoïdalen vo...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten