Wat is de betekenis van FLOREEN?

1973
2022-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

floreen

m. (florenen), ➝florijn.

1958
2022-10-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

FLOREEN

Oorspronkelijk een gouden gulden (z Florijn), door de Saksische hertogen in Frl. geslagen en als munteenheid gebruikt. Toen zij een grondbelasting invoerden (1511), kwam die op een wisselend bedrag per ‘F. rente’, dus per gulden huur, vandaar F.-rente. De F. werd hiervoor de rekeneenheid; de munt noemde men gulden (zie Carolusgulden, Go...

Lees verder
1955
2022-10-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Floreen

Friese goudgulden; oude grondbelasting in Friesland; floreenplicht: verplichting in de dijklasten te betalen

1949
2022-10-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Floreen

grondbelasting, in Friesland bestaan hebbende van 1496-1833. Thans nog geheven als een belasting tot onderhoud der dijken, dijkfloreen geheten.

1948
2022-10-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

floreen

florijn, m. gulden.

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

floreen

m. florenen (zie florijn: goudgulden; in Friesland: huurwaarde v. e. grondbezit in florenen uitgedrukt; ook: [grond]belasting geheven volgens deze huurwaarde).

1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

floreen

(flo're:n) m. (...renen) [~ florijn] 1. Eig. huurwaarde van een grondbezit in Friesland, in florijnen uitgedrukt. 2. Metn. grondbelasting volgens die huurwaarde, floreenbelasting v. (-en), floreenplichtig bn. floreenplichtige m. en v. (-n).

Lees verder
1916
2022-10-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Floreen

Floreen - hetzelfde als florijn.

1908
2022-10-02
Vivat

Schrijver op Ensie

Floreen

hetzelfde als florijn.

1898
2022-10-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Floreen

FLOREEN, m. (florenen), (oudt.) Friesche gouden munt, goudgulden (ƒ1.40), waarmede in den aanvang der 16e eeuw voor het eerst in Friesland zekere grondbelasting werd betaald. (Thans is het floreenstelsel nog de grondslag van de heffing der gelden, noodig tot het onderhoud van dijken enz.). Zie FLORIJN.

1870
2022-10-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Floreen

Floreen noemt men eene belasting van 28 stuivers, die in de 16de eeuw op elke behuisde boerderij in Friesland gelegd werd. De eigenaar of floreenpligtige moest haar betalen, maar had daarentegen het regt op ééne stem voor ieder floreen bij het beroepen van predikanten. Ook thans nog geschiedt er op vele plaatsen het beroep door floreenpligtigen, wa...

Lees verder
1864
2022-10-02
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Floreen

Floreen, v. (oudt.) friesche gouden munt, goudgulden (ƒ1.40), waarmede, in den aanvang der 16e eeuw voor het eerst in Friesland zekere grondbelasting werd betaald; (thans is het floreenstelsel nog de grondslag van de heffing der gelden noodig tot het onderhoud van dijken enz.). *-PLIGTIGEN, m. mv. belastingschuldigen die de floreenrente moeten...

Lees verder