Wat is de betekenis van flink?

2020
2021-06-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

flink

Het begrip flink heeft 4 verschillende betekenissen: 1) stevig van lichaamsbouw. stevig van lichaamsbouw; welgebouwd; fors. 2) zijn best doend. zijn best doend; kranig. 3) vrij groot. vrij groot in afmeting, omvang, hoeveelheid of hevigheid. 4) in sterke mate. in sterke mate; erg; zeer.

Lees verder
2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

flink

flink - Bijvoeglijk naamwoord 1. stevig van lichaamsbouw Je zoon is al een flinke jongen geworden. 2. groot van afmeting of hoeveelheid Hij nam een flinke teug van het bierflesje. Jan heeft een flink pak slaag...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

flink

flink - bijvoeglijk naamwoord 1. nogal groot ♢ dat is al een flinke jongen 2. erg, zeer ♢ het was flink koud buiten 1. dat zal een flinke duit kosten ...

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

flink

bn. en bw. (-er, -st), 1. van stevige, goedgebouwde gestalte: een flinke meid; hij is erg — voor zijn leeftijd; 2. goed berekend voor zijn functie of taak, behoorlijk, stevig, degelijk: flinke benen hebben; je mag wel een flinke zak meenemen; hij heeft een flinke stem; een flinke zoen; (van oude mensen) nog — zijn, nog goed mee kunnen d...

Lees verder
1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Flink

adj. & adv., flink, feardich, fiks braef, kantich, kras, hecht; (adv.), omraek, omreitsen; — waaien, regenen, tawaeije, -reine; -er maken, opskerpje -skranderje, -slypje, -munsterje; dat is , dat hâldt; dat is niet, dat is net tige; een -e vrouw, in helder...

Lees verder
1898
2021-06-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Flink

zie Fiksch.

1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Flink

Het begrip flink heeft 2 verschillende betekenissen: 1. flink - FLINK, bn. bw. (-er, -st), vlug, fiksch, ferm; kloek; een flinke kerel; hij zeide hem flink wat hij dacht; eene zaak flink aanpakken; — hij is voor zijne jaren nog flink, nog kras; — eene flinke som geld, groote som; — flink betalen, veel, ruim; — eene flink...

Lees verder
1870
2021-06-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Flink

Flink (Govert) of Flinck, een uitstekend Nederlandsch schilder, werd geboren te Cleef den 25sten Januarij 1614. Zijne bemiddelde ouders wenschten hem voor den manufaetuurhandel op te leiden, doch Govert besteedde al zijn tijd aan de beoefening der teekenkunst, zoodat zpn patroon, bij wien hij den handel zou leeren, hem wegzond. Grievend was dit voo...

Lees verder