Wat is de betekenis van Flexibele voltijdbaan?

2023-12-10
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Flexibele voltijdbaan

Een flexibele voltijdbaan is een flexibele baan waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het aantal overeengekomen te werken uren behoort bij een volledige dag- en weektaak. Toelichting Tot de werknemers met een flexibele baan worden gerekend uitzendkrachten, oproepkrachten en overige contracten waarin de arbeidsduur gewoonlijk varieert tussen ee...