2020-01-26

fitheid

fitheid - Zelfstandignaamwoord 1. de lichamelijke en geestelijke conditie van iemand De zieke man moest hard werken aan zijn fitheid om de operatie te kunnen doorstaan. Voor een 31-jarige verdediger was Boulahrouz met een salaris van 118.070 euro per maand niet goedkoop, maar Sporting had alle vertrouwen in zijn fitheid. Boulahrouz wordt “nog steeds regelmatig opgeroepen voor het Nederlands elfta...

2020-01-26

Fitheid

De fysieke toestand om prestaties te leveren.

2017-05-25

inhoud

Fitheid, conditie, vorm. Daar waar ik vroeger op de top naar adem zat te snakken, had ik nu nog inhoud genoeg om boven de forcing te voeren. (De Morgen, 19/03/1988) Planckaert meent dat Ekimov in staat moet zijn een proloog te winnen. ‘Voor wie wereldkampioen achtervolging is, is dat geen probleem. Hij moet meer inhoud krijgen. Daar gaan we aan werken.’ (NRC Handelsblad, 27/07/1991)

2017-03-31

Inhoud

Inhoud - fitheid, conditie, vorm.

2017-03-31

Forme

Forme - (Fr.) Vlaamse term voor conditie, fitheid, vorm. Lett. inhoud.

2017-07-27

callanetics

(mv.) AF - vorm van fitness op muziek waarbij spierkracht en fitheid worden bevorderd door herhaling van gymnastische lichaamsbewegingen. • Volgens Pinckney krijgt u door de oefeningen in haar boek het perfecte figuur dat u van nature hebt. Het vet van uw billen en heupen zal smelten, uw buik wordt platter en uw hals langer. Uw kin zal verstevigen en verhogen en uw achterwerk en onderarmen verstevigen ook. (COSTN) Herkomst: eponiem, naar Callan Pinckney, de Amerikaanse gezondheidsgoeroe had h...

2017-08-03

recreatierenner

(de; -s) - renner die, individueel of in groepsverband, middels fietsen naar ontspanning en fitheid van lichaam en geest zoekt, waarbij wedijver met ander(en) en winnen van ondergeschikt belang zijn. • Op internet kun je veel mogelijkheden vinden om alleen of in groepsverband de beroemde cols te bedwingen. Ook vind je er leuke verslagen van recreatieren ners die je zijn voorgegaan. (LIGRL)

2017-08-03

recreatiefietsen

(alleen onbep. wijs) - individueel of in groepsverband middels fietsen naar ontspanning en fitheid van lichaam en geest zoeken, waarbij wedijver met ander(en) en winnen van ondergeschikt belang zijn.

2017-08-03

recreatiesport

(de; -en) SP - recreatiesport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning zoeken naar ontspanning en fitheid van lichaam en geest, waarbij wedijver met ander(en) en winnen van ondergeschikt belang zijn.

2017-07-28

recreatiesport

(de; -en) SP - recreatie sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning zoeken naar ontspanning en fitheid van lichaam en/of geest, waarbij wedijver met een of meer anderen en winnen van ondergeschikt belang zijn.

2017-07-26

recreatiesport

(de; en) SP - recreatiesport is activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/ of geestelijke inspanning zoeken naar ontspanning en fitheid van lichaam en geest, waarbij wedijver met ander(en) en winnen van ondergeschikt belang zijn.

2017-07-26

sport

(de; -en) 1 SP - sport is activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daar buiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid (bond), waarbij winnen (meestal) voorop staat: aan sport doen. • Sport is een vrijwillige poging om onnodig opgeworpen obstakels te overwinnen. (Canadese sportfilosoof Bernard Suits) 2 AL (aan s...

2017-07-31

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat; (fig.) een sport van iets maken, het doen met ambitie en strevend naar bepaalde prestaties, het graag en veel doen, voor zijn plezier; iets voor de sport d...

2017-08-03

sport

(de; -en) SP - sport is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels, of daarbuiten voorzover niet teruggefloten, zoeken naar fitheid van lichaam en geest in competitie met ander(en), georganiseerd door een daartoe erkende bevoegdheid, waarbij winnen (meestal) voorop staat: een sport van iets maken, het doen met ambitie en strevend naar bepaalde prestaties, het graag en veel doen, voor zijn plezier; iets voor de sport doen, al...

2017-06-07

Callanetics

Callanetics - (epon., naar de Amerikaanse gezondheidsgoeroe Callan Pinckney), oefentechniek, bedoeld om spierkracht en fitheid te bevorderen, bestaande uit een reeks herhaalde lichaamsbewegingen. Pinckney bedacht het oefenprogramma al in de vroege jaren zeventig, maar het kreeg pas bekendheid in 1984, toen haar bestseller Callanetics verscheen. Ze vormde het woord door haar voornaam te combineren met het Engelse suffix -etics, naar analogie van athletics, maar ook onder invloed van het 19de-eeuw...

2020-01-02

bloemzak

(in Vlaanderen) futloos persoon, slappeling. Omdat ge nog veel te groen zijt om mij voor den aap te houden, bloemzak! (Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, 1904) De Vlaming is een onsportieve bloemzak: dat is de keiharde conclusie van een grootschalig onderzoek naar de fitheid van de Vlaming. (De Standaard, 20/01/2005)

2017-11-14

fit

fit - Bijvoeglijk naamwoord 1. in goede lichamelijke conditie Hij loopt dagelijks hard om fit te zijn voor de wedstrijd. Na haar genezing voelde ze zich weer fit. fit - Zelfstandignaamwoord 1. (techniek) meethaak met een vaste en een verschuifbare tong, fithaak fit - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van fitten 2. gebiedenwijs van fitten Synoni...

2017-11-14

energie

energie - Zelfstandignaamwoord 1. het (fysiek) vermogen waarmee arbeid kan worden verricht Ik heb geen energie vandaag. 2. het (geestelijk) vermogen waarmee denkwerk kan worden verricht Om langer dan een kwartier te studeren heeft hij geen energie genoeg. 3. (wetenschap), (natuurkunde), (elektronica) een natuurkundig begrip van arbeidsvermogen Een hoeveelhei...

2017-04-19

Lichaam

De termen lichaam, lijf en lichamelijkheid verwijzen naar het fysische aspect van het menselijk leven, dat in zijn eindigheid (geboorlijkheid en sterfelijkheid) is erkend. Deze bepaling vindt men in ieder geval bij uiteenlopende denkers. Augustinus schreef rond 428: 'Wij verstaan onder lichaam de tijd van leven in het lichaam’ (fiber de praedestinatione). Hobbes sprak rond 1651 in verband met het lijfsbehoud over ‘the time, which Nature ordinarily alloweth men to live’ (Leviathan, hoofdstu...