2019-10-20

fitbid

Bod in een kleur dat impliciet een fit belooft in een andere, door de partner geboden kleur.