Wat is de betekenis van Fiscale rechten?

1981
2021-09-19
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Fiscale rechten

zie invoerrechten.

1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Fiscale rechten

invoerrechten, uitsluitend geheven met het doel de schatkist te stijven, dus niet, om de binnenlandse productie te beschermen; z beschermende rechten.

1940
2021-09-19
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Fiscale rechten

zie: Belasting, Invoerrechten, Protectie.

1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Fiscale rechten

die rechten, welke de inkomsten v/d staat vergrooten.

1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Fiscale rechten

Fiscale rechten (zie ook Fiscaalrecht), zijn in- en uitvoerrechten, welke uitsluitend ten behoeve van de schatkist worden geheven en dus niet de bescherming van de binnenlandsche industrie ten doel hebben. → Bescherming. Zij kunnen echter terzelfder tijd in hun werking beschermend zijn voor de nationale nijverheid, zelfs al zijn zij laag. Vgl....

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Fiscale rechten

Fiscale rechten - rechten, welke uitsluitend ten doel hebben de schatkist te stijven, dus b. v. niet om den handel te belemmeren, zooals protectionistische invoerrechten.