2020-04-07

Financiële kengetallen

Voor buitenstaanders is het vaak lastig om een businessplan te beoordelen. Dat is logisch omdat ze het niet zelf hebben opgesteld. Zo hebben beoordelaars vaak minder inhoudelijke kennis van het specifieke marktsegment waarin de onderneming opereert dan de opstellers hebben. Ook hebben de opstellers van het businessplan zich intensief met de cijfers bemoeid, waarmee ze voor hen zijn gaan leven. Een buitenstaander zal moeite hebben om datzelfde empathische niveau te bereiken. Om die reden maken be...

2020-04-07

Financiële kengetallen

Kengetallen geven de verhouding weer tussen twee of meer grootheden. Financiële kengetallen hebben dus doorgaans betrekking op de verhouding tussen twee of meer financiële grootheden. Met behulp van deze kengetallen of ratio’s kan de financiële toestand van een bedrijf worden gemeten en beoordeeld.