2020-04-06

financiële analyse

financiële analyse - Het op een gestructureerde manier en volgens een bepaalde methode op een rij zetten van financiële bedrijfsgegevens en uit die opstelling proberen conclusies te trekken over de financiële sterkte van het bedrijf; er zijn verschillende methoden ontwikkeld, zoals de Du Pont-analyse en het Altmann Z-scoremodel.

2020-04-06

Financiële analyse

Nadat de structuur is vastgelegd, komen nu de aanpak en de analysemethoden aan bod die daarbij kunnen worden gehanteerd. Achtereenvolgens worden besproken financieel modelleren, de bouw van een financieel model, de gevoeligheidsanalyse en financiële kengetallen.