Wat is de betekenis van financieel risico?

2024-02-27
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Financieel risico

De extra onzekerheid die bestaat over de hoogte van de rentabiliteit van het eigen vermogen.

2024-02-27
Basisboek Online Marketing

Marjolein Visser & Berend Sikkenga (2011)

Financieel risico

Het risico op netto verlies aan geld door een (online) aankoop.

2024-02-27
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Financieel risico

De verandering in de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) die het gevolg is van de financiering met vreemd vermogen {financieel risico = bedrijfsrisico × (VV/EV)}.

2024-02-27
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

financieel risico

financieel risico - Het risico dat een bedrijf loopt bij gebruik van (veel) vreemd vermogen. Rente- en aflossingsverplichtingen kunnen, in tijden dat het wat minder gaat, een zware last betekenen en de nettowinst drukken. In tijden dat het erg goed gaat met het bedrijf kan het gebruik van vreemd vermogen juist een extra impuls betekenen voor de net...