Wat is de betekenis van financieel risico?

2015
2022-07-03
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Financieel risico

De extra onzekerheid die bestaat over de hoogte van de rentabiliteit van het eigen vermogen.

2011
2022-07-03
Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing

Financieel risico

Het risico op netto verlies aan geld door een (online) aankoop.

2005
2022-07-03
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Financieel risico

De verandering in de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) die het gevolg is van de financiering met vreemd vermogen {financieel risico = bedrijfsrisico × (VV/EV)}.

2003
2022-07-03
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

financieel risico

financieel risico - Het risico dat een bedrijf loopt bij gebruik van (veel) vreemd vermogen. Rente- en aflossingsverplichtingen kunnen, in tijden dat het wat minder gaat, een zware last betekenen en de nettowinst drukken. In tijden dat het erg goed gaat met het bedrijf kan het gebruik van vreemd vermogen juist een extra impuls betekenen voor de net...

Lees verder