2020-04-06

Financieel modelleren

Met dit model kan een goed gestructureerde en overzichtelijke presentatie worden gerealiseerd van de financiële projecties. Daarmee voorkomen de opstellers van een businessplan fouten in de calculaties en kunnen eenvoudig ‘what if’ scenario’s worden doorgerekend en gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd. Deze en de volgende paragraaf geven een kort overzicht hoe zo’n model moet worden gebouwd. Het meest wordt gebruik gemaakt van een spreadsheet-programma voor de bouw van een financieel model. O...