Wat is de betekenis van Filosoof?

2022
2023-02-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

filosoof

(19e eeuw) (stud.) student in de wis- en natuurkunde. • (Jac. van Ginneken: Handboek der Nederlandsche taal. Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal. 1913)

Lees verder
2021
2023-02-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Filosoof

Een filosoof is iemand die zich bezig houdt met filosofie of wijsbegeerte, de wetenschap die zich richt op het streven naar kennis en wijsheid. Het woord filosoof komt van de Griekse woorden 'filos' (vriend) en 'sofia' (wijsheid). Filosoof betekent dus eigenlijk 'vriend van de wijsheid'. Filosofen bestaan al vele jaren. De eerste filosofen waren de...

Lees verder
2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

filosoof

filosoof - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) (beroep) iemand die de filosofie beoefent deskundige op het gebied van de wijsbegeerte, wijsgeer

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

filosoof

filosoof - zelfstandig naamwoord uitspraak: fi-lo-soof 1. iemand die de wijsbegeerte beoefent ♢ de filosoof schreef een boek over de menselijke ziel 2. gerecht van vlees en aardappelen ♢ we eten...

Lees verder
2017
2023-02-08
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Filosoof

Filosoof - student in de wis- en natuurkunde.

2004
2023-02-08
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Filosoof

Iemand die zoekt naar wijsheid en kennis om de wereld en de mens beter te begrijpen.

1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Filosoof

[Gr. philosophos] 1 beoefenaar van de filosofie, wijsgeer; 2 student in de filosofie; 3 (mild spottend) iem. die bespiegelende beschouwingen ten beste geeft (niet te verwarren met filosofaster = waanwijze die zich als filosoof voordoet, maar onder het mom van wijsgerig lijkende uitspraken zinledige beuzel...

Lees verder
1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Filosoof

(filozoof) wijsgeer; student in de wijsbegeerte; student in de wis- en natuurkunde (vero.); jachtschotel

1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

filosoof

filosoof - Te gebruiken voor personen die zeer bedreven zijn in de filosofie, vooral voor hen die inzichten of theorieën over filosofische vraagstukken scheppen of ontwikkelen.

1955
2023-02-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Filosoof

wijsgeer

1898
2023-02-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Filosoof

FILOSOOF, m. zie PHILOSOOF.