Wat is de betekenis van Fides punica?

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Fides punica

(Lat.), Punische (Cartaagse) trouw, d.w.z. trouweloosheid, valsheid (o.a. Sallustius, Jug. 108,3).

Gerelateerde zoekopdrachten