Wat is de betekenis van Feuilleton?

2021
2022-08-18
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Feuilleton

Een feuilleton is een verhaal dat uit meerdere delen en afleveringen bestaat en over een langere tijd wordt uitgezonden of gepubliceerd. Via radio, televisie, tijdschrift en krant worden mensen wekelijks of maandelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen in het verhaal. Met een feuilleton verschijnt een groot verhaal in meerdere delen. Elke k...

Lees verder
2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

feuilleton

feuilleton - Zelfstandignaamwoord 1. vervolgverhaal in een krant of tijdschrift en tegenwoordig ook op de radio of op de televisie Nationale faam kreeg hij met Boefje, dat eerst als feuilleton in NRC verscheen, dan in een tientallen keren herdrukt boek, een honderden keren opgevoerd toneelspel werd e...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

feuilleton

feuilleton - zelfstandig naamwoord uitspraak: fui-je-ton 1. verhaal dat verschijnt in opeenvolgende delen ♢ ik lees elke week het feuilleton in De Volkskrant Zelfstandig naamwoord: fui-je-ton het feuilleton ...

Lees verder
2017
2022-08-18
Televisiemakers

Jargon & Slang van Televisiemakers

Feuilleton

Feuilleton - televisieprogramma in verschillende afleveringen.

1994
2022-08-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Feuilleton

[Fr. = lett.: verhaal in losse blaadjes] vervolgverhaal in krant in dagelijkse afleveringen, vooral vroeger gebruikelijk.

1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Feuilleton

vervolgverhaal

1990
2022-08-18
BDI

BDI terminologie

feuilleton

roman die in afleveringen wordt gepubliceerd in dagbladen of tijdschriften.

1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Feuilleton

[Fr. fuiëtö'], vervolgverhaal in kranten en tijdschriften.

1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

feuilleton

[Fr.], m./o. (-s), bijzondere bijdrage in dagblad of tijdschrift, gewoonlijk van bellettristische aard en niet tot het nieuws behorend, onderdeel van een vervolgverhaal. De naam feuilleton is ontleend aan het losse blaadje, dat het Franse Journal des débats aan het eind van de 18e eeuw bij sommige nummers voegde, en waarin abbé De Geo...

Lees verder
1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Feuilleton

o., gedeelte van een dagblad onder aan de bladzijden, meestal een roman in vervolgen, novelle, kritiek, causerie, enz., bevattend.

1952
2022-08-18
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Feuilleton

feuilleton.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Feuilleton

(Fr.), o. (-s), bijzondere bijdrage in een dagblad, gewoonlijk onderaan de bladzijden onder de streep gedrukt en hetzij bellettristische, hetzij andere speciale stof die niet tot het nieuws behoort, bevattend; bij uitbr. ook van tijdschriften.

1948
2022-08-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

feuilleton

(Fr.) o. afdeling v. e. dagblad, aan novellen, romans of kritiek v. letterkundige werken gewijd.

1947
2022-08-18
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

FEUILLETON

letterlijk (Frans) „blaadje”, was oorspronkelijk een aparte bijlage van de krant, van klein formaat (kwarto), bestemd voor advertenties. Het „Journal des Débats” stond kort na zijn oprichting in 1789 aan zijn medewerker, de royalistisch gezinde Abbé J. L. de Geoffroy toe, de niet voor advertenties gebruikte rui...

Lees verder
1939
2022-08-18
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Feuilleton

Roman, om de 24 uur in te nemen. — Enig courantenbericht, dat nooit tegengesproken wordt.

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

feuilleton

o. feuilletons, feuilletonnetje (Fr. v. feuille = blad: deel van een krant, veelal aan de voet der bladzijde, van novellistische, bellettristische, critische enz. aard).

1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Feuilleton

vervolgverhaal, luchtig dagbladartikel; oorspr. i/d dagbladen bet gedeelte onder de lijn, waarmede het politieke deel v/d inhoud werd afgesloten.

1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Feuilleton

(Fr., = blaadje; naar den vorm is het woord een verkleinwoord van feuillet, zelf een verkleinwoord van feuille = blad). Vroeger gaf men dien naam aan dat gedeelte van een dagblad of periodiek, dat door een streep gescheiden was van het politieke nieuws en berichten of beschouwingen bevatte van uiteenloopenden aard. Tegenwoordig verstaat men hierond...

Lees verder
1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Feuilleton

FEUILLETON, o. (-s), dat deel van een dagblad, hetwelk òf aan tooneel- of letterkundige beoordeelingen, óf aan verhalen enz. is gewijd en gewoonlijk aan den voet der bladzijden onder de streep gedrukt staat.

1870
2022-08-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Feuilleton

Feuilleton is een Fransch woord, hetwelk blaadje beteekent, en men gaf dien naam aanvankelijk aan een blaadje met bellettristische opstellen, verslagen, mededeelingen enz., hetwelk bij een groot staatkundig blad gevoegd werd, om ook aan de lezers, die niet van staatkunde hielden, eenig genot, en aan de staatkundigen eene verpoozing te, verschaffen....

Lees verder