Wat is de betekenis van Ferrum?

2023-12-11
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Ferrum

[Lat.] ijzer, bep. chemisch element, symbool Fe, ranggetal 26. IJzer vertoont sterke chem. overeenkomst met kobalt (27) en nikkel (28); Fe, Co en Ni vormen de zgn. ‘ijzergroep’.

2023-12-11
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Ferrum

ijzer


Direct alle 11 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Ferrum

Lat. voor ijzer.

2023-12-11
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Ferrum

i, n. 1. (ruw) ijzer; overdr., hardheid (van het gemoed). 2. (verwerkt) ijzer, in ’t alg. = ijzeren werktuig, in ’t bijz., zwaard, ferro ignique, te vuur en te zwaard, Liv., ferro of cum ferro, gewapenderhand, Cic.

2023-12-11
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Ferrum

(Fe, 26), IJzer. (De oorsprong van Lat. férrum is onzeker. Ned. ijzer wordt teruggebracht tot een oud-Keltischen stam *isarno, die misschien weer samenhangt met Lat. aes = erts). Omstreeks 2500 v. Chr. was ijzer in Klein-Azië bekend, maar toch vrij zeldzaam. Behalve in Egypte valt in het nabije Oosten het begin van den ijzertijd ong. 12...

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Ferrum

(Lat.), ijzer.

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ferrum

('fer) o. [Lat.] ijzer.

2023-12-11
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Ferrum

ijzer, staal. Ferrugineus, staalhoudend.

2023-12-11
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Férrum

(ijzer) candens (brandend), gloeiend ijzer, tot het aan brengen van brandwonden of het weg branden van ziekelijk weefsel; syn. cautérium actuale.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

ferrum

[Lat.], o., zie ijzer.

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ferrum

lat. ijzer.