2020-04-06

Fens (the)

Fens (the) - naam, waarmee de strook laagland langs de Wash Bay in O.-Engeland meestal nog wordt aangeduid, hoewel „fens” (= moerassen) hier reeds lang niet meer worden aangetroffen. Het is een alluviale laagvlakte, grootendeels gelegen in het graafschap Lincoln, maar die zich ook uitstrekt over gedeelten van de graafschappen Norfolk, Cambridge en Huntingdon. Het breedst is de vlakte in het Z., het smalst in het O. Aanvankelijk droegen de F. het karakter der Friesche wadden. Omstreeks 1625 is me...