2020-04-06

Feitenboek

In het feitenboek wordt de data achter het businessplan vastgelegd, in het aannamedocument de aannames achter het financieel model. Geef voor wat betreft de locatie bij voorkeur geen paginanummers weer maar paragraafnummers, omdat paginanummers snel verspringen. De laatste kolom geeft aan of en zo ja waar, het feit is opgenomen in de ‘data room’. Het verdient aanbeveling om zo veel mogelijk gehanteerde feiten op te nemen in de dataroom, ook wanneer het publieke informatie betreft, zoals in dit v...