Wat is de betekenis van Feedback geven?

1998
2020-11-27
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Feedback geven

kritiek leveren op een persoon, een instantie. Een nogal modieuze uitdr. die afkomstig is uit de sociale sector en opgang maakte in de jaren zeventig. Het Engelse woord feedbackbet. eigenlijk ‘terugkoppeling; bijsturing van een proces’.