Wat is de betekenis van Feedback?

2022
2022-12-01
vindpunt

Vindpunt.nl

feedback

(zelfstandig naamwoord) [alg.] terugkoppeling, respons, reacties - Met de gevraagde positieve en negatieve terugkoppeling van haar collega's kon ze haar werkwijze verbeteren.

Lees verder
2021
2022-12-01
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Feedback

Feedback is het proces van reageren of responderen op eerder verkregen informatie. Dit kan informatie zijn afkomstig van een of meerdere personen. Het geven van feedback gebeurt vaak bij evaluaties. Het kan dan gaan over het functioneren van iemand in een bepaalde functie. De gevers van feedback geven daarbij commentaar en bespreken positieve en ne...

Lees verder
2019
2022-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

feedback

feedback - Zelfstandignaamwoord 1. terugkoppeling

Lees verder
2018
2022-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

feedback

feedback - zelfstandig naamwoord uitspraak: fied-bek 1. reacties die je krijgt ♢ de docent geeft feedback op het werk van de leerlingen Zelfstandig naamwoord: fied-bek de feedback Synoniemen terugkoppe...

Lees verder
2017
2022-12-01
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen

Feedback

Feedback - (zoals bedoeld in de algemene systeemtheorie) het terugvoeren. De output van een systeem wordt teruggevoerd naar de input om het proces bij te sturen om zodoende de output weer te beïnvloeden. Dat kan op twee manieren: negatieve feedback zorgt dat de output op een bepaalde niveau wordt behouden (zoals de thermostaat in de huiskamer) terw...

Lees verder
2017
2022-12-01
Muzikanten

Jargon & Slang van muzikanten, discjockeys en popliefhebbers

Feedback

Feedback - (Eng.) het huilende geluid dat men hoort wanneer een microfoon te dicht bij de luidspreker wordt gebracht. Ook wel rondzingen genoemd.

2017
2022-12-01
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

feedback

feedback - Zie terugkoppeling.

2017
2022-12-01
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

feedback

Feedback betekent terugkoppeling. De term wordt in Wizwijs gebruikt bij de ict-oefenstof. Als leerlingen op de computer oefenen, krijgen ze bij fouten feedback met aanwijzingen welke opgave ze erna moeten maken.

2015
2022-12-01
Caspar Verhees

Owner, Feedback Training & Consulting

Feedback

Feedback betreft het geven van een reactie op iemands functioneren. Constructieve feedback is gericht op dat wat iemand doet. De gegeven feedback kent vaak een aantal elementen. - Gedrag (Ik hoorde, ik zag …) - Gevolg (Hierdoor …, waardoor …, het effect ervan was …) - Gevoel (Ik kreeg het gevoel, dat gaf mij het gevoel dat …) - Gewenst (Wat je...

Lees verder
2010
2022-12-01
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

feedback

Het gevraagd en ongevraagd leveren van commentaar (uitspraak: fiet-BEK). Als je in het ziekenhuis hebt gelegen, willen de dokters en verpleegkundigen graag horen wat je er goed en slecht vond gaan. Ze vragen je dan om feedback. Vaak krijg je dan een formulier mee naar huis of ze laten je een vragenlijst op de website van het ziekenhuis invullen. Aa...

Lees verder
2007
2022-12-01
logopedie

Logopedisch Lexicon

Feedback

(m.), terugkoppeling.

2003
2022-12-01
Popmuziek

van A tot Z

Feedback

Rondzingen. Ontstaat als een versterkt geluidssignaal opnieuw wordt opgepikt door de microfoon en zichzelf kortsluit. Sommige bespelers van de elektrische gitaar gebruiken dit natuurverschijnsel met opzet. Het element van de gitaar speelt dan dezelfde rol als de microfoon. De bekende eerste voorbeelden zijn het intro van I Feel Fine van The Beatles...

Lees verder
2001
2022-12-01
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

feedback

De reactie die de ontvanger stuurt naar de zender.

1994
2022-12-01
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Feedback

Effectief commentaar geven op een tekst van iemand anders om er achter te komen wat goed gaat en wat beter kan.

1992
2022-12-01
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Feedback

Letterlijk terugkoppeling, verbale en non-verbale reacties die mensen (terug) krijgen wanneer ze communiceren en waarbij vaak af te leiden is hoe de ander de boodschap heeft begrepen.

1988
2022-12-01
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Feedback

Terugkoppeling. Bij het bijstellen van bedrijfsnormen is het belangrijk de knelpunten terug te spelen naar de afdelingen waar deze gesignaleerd zijn.

1987
2022-12-01
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Feedback

'Terugvoering' of 'terugkoppeling'; elke vorm van (kritisch) antwoord op een handeling, bedoeld om die handeling bij te stellen.

1985
2022-12-01
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Feedback

Terugkoppeling Het terugvoeren van een gedeelte van de uitvoer van een machine, proces of systeem naar de computer als invoer voor een ander stadium, speciaal voor correctie- en besturingsdoeleinden.

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

feedback

[Eng.], m., 1. terugkoppeling; 2. (sociologie) de informatie die de zender ontvangt over de reacties van de ontvanger(s) op zijn boodschap, en die een indruk geeft hoe zijn boodschap overgekomen is, b.v. een opinie-onderzoek.

Lees verder
1965
2022-12-01
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

FEEDBACK

tegenkoppeling of terugkoppeling. Term uit de → cybernetica.