Wat is de betekenis van Federatie?

2021
2023-01-30
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Federatie

Een federatie is een vorm van samenwerking tussen in hoofdzaak gelijkgerichte lichamen. Het is een Frans-Latijns woord. Federaties behouden een zeer grote mate van zelfstandigheid. Een voorbeeld van een federatie is de bond van Nederlandse journalisten. Staten die hun zelfstandigheid behouden noemt men ook federaties. Rusland was van 1917 tot 1991...

Lees verder
2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

federatie

federatie - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) een verbond van samenwerkende staten of lichamen die hun zelfstandigheid behouden Een federatie van 11 staten. 2. (juridisch) een vereniging van rechtspersonen Een federatie van autonome verenigingen....

Lees verder
2018
2023-01-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

federatie

federatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: fe-de-ra-tie 1. groep staten of verenigingen die met elkaar samenwerken ♢ deze landen vormen een federatie Zelfstandig naamwoord: fe-de-ra-tie de federatie ...

Lees verder
2009
2023-01-30
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

federatie

(de; -s) SP- verbond (van samenwerkende lichamen die hun zelfstandigheid behouden) tot bevordering der belangen van tak(ken) van sport, bv. de Nederlandse Golf Federatie.

2008
2023-01-30
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

federatie

(de; -s) SP - verbond (van samenwerkende lichamen die hun zelfstandigheid behouden) tot bevordering der belangen van tak(ken) van sport(en), bv. Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie, Internationale Gymnastiekfederatie.

2004
2023-01-30
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Federatie

Een land met een bestuur waarbij de macht deels bij de centrale of nationale overheid ligt en deels bij de deelstaten.

1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Federatie

[Lat. foederatio] vereniging van organisaties, staten e.d. tot één geheel, echter met behoud van bep. zelfstandigheid der delen.

1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Federatie

bond

1990
2023-01-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

federatie

federatie - Verbonden gevormd door een aantal voorheen geheel zelfstandige corporaties zoals genootschappen of naties, die een deel van hun soevereiniteit betreffende externe zaken hebben overgedragen aan hun gemeenschappelijk bestuur, maar het bestuur over zuiver interne of lokale zaken behouden.

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

federatie

[Lat.j, v. (-s), verbond van samenwerkende, meestal gelijkgerichte lichamen die hun zelfstandigheid behouden.

1958
2023-01-30
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

FEDERATIE

van Friese Musea en Oudheidkamers. Opgericht 29.3.1947. Doel: een band te leggen tussen de verschillende Fr. musea en de vele oudheidkamers en de gemeenschappelijke belangen te dienen. zie Kamminga, D. J.

Lees verder
1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Federatie

statenbond ; bondgenootschap, bond

1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Federatie

s., federaesje.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Federatie

(<Fr.-Lat.), v. (-s), verbond van samenwerkende lichamen of staten die hun zelfstandigheid behouden, bond.

1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Federatie

(1), bondsstaat; (2) vereniging, waarbij geen individuele leden zijn aangesloten, maar die bestaat uit andere verenigingen. Vooral in de vakbeweging vindt men F.

Lees verder
1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

federatie

v. bond, bondgenootschap, statenbond.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

federatie

v. federaties, federatiën (Fr. [Lat. federatio]: bond van samenwerkende [hun zelfstandigheid behoudende] lichamen, verenigingen, staten; statenbond).

1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

federatie

bondgenootschap, statenbond, vakgroepafdeling b.v. de federatie van Bouwvakarbeiders van het N.A.S.

1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

federatie

(fedә'ra:si) v. (-s) 1. Algm. bond, bondgenootschap. 2. Inz. statenbond.

Lees verder
1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Federatie

Federatie - of confederatie (van foedus: verbond), eene vereeniging of aaneensluiting, in het bijzonder van staten of gewesten, zonder dat zij ieder hunne zelfstandigheid geheel opgeven.