2019-10-21

familieraad

familieraad - Zelfstandignaamwoord 1. vergadering waarin beslissingen de familie of het familiebedrijf betreffende worden genomen Zolang ze kon probeerde ze in Parijs te blijven, en pas na bijna drie jaar werd ze door de keizerlijke familieraad min of meer gedwongen om terug te keren. Woordherkomst samenstelling van familie en raad

2019-10-21

Familieraad

FAMILIERAAD, m. (...raden), bijeenkomst, vergadering van leden eener familie: familieraad beleggen (tot het benoemen van een toezienden voogd b. v.); ...REGEERING, v. (-en), dynastie; heerschappij door één geslacht uitgeoefend in die stad heerscht eene familieregeering, ééne familie heeft er alle macht; ...RELATIE, v. (s), familiebetrekking; ...SCHAAL, v. (...schalen), eene soort van veerunster voor huiselijk gebruik, ook wel moederschaal genoemd; ...STUK, o. (-ken), schilderij, voorstellend...

2019-10-21

Familieraad

Familieraad. Deze is eene instelling van het Fransche regt, en wel, eene vergadering van bloedverwanten en aangehuwden van een minderjarigen persoon, — zooveel mogelijk van vaders- en van moederszijde genomen —, die een oppertoezigt uitoefent over de belangen van den minderjarige, die onder voogdij staat. De vrederegter van de woonplaats van den minderjarige had mede zitting in den raad, als voorzitter; hij nam deel aan de beraadslagingen en bragt, bij verschil van gevoelen, mede zijne stem...

2019-10-21

Familieraad

Familieraad - → Voogdij.