Synoniemen van familie

2019-10-16

familie

familie - Vorm van groep, bestaande uit nauw verwante individuen, doorgaans de ouders met hun nakomelingen. De eerste functie van een f. is de ouderzorg, maar een f. kan bij bepaalde soorten na de periode dat ouderzorg nodig is, blijven bestaan. Men vindt deze samenlevingsverbanden bij alle groepen van gewervelde dieren, ook bij insecten en spinnen. Er kunnen twee ouders aanwezig zijn, die beiden even veel of bijna even veel ouderinvestering bieden, of een f. kan slechts één ouder bevatten, pa...

2019-10-16

Familie

zie ook het/dat gebeurt/komt voor in de beste families: 1. de- Doorsnee,zoals de naam het zegt, een cliché om het doorsnee (Nederlandse) gezin mee aan te duiden. Oorspr. de titel van een erg populair radiofeuilleton dat werd uitgezonden tussen 1952 en 1958 en het geesteskind was van schrijfster Annie M.G. Schmidt, componist Cor Lemaire en producer Wim lbo. De ver-wikkelingen rond het gezin Doorsnee en huishoudster Sjaan (met rollen van Hetty Blok, Lia Dorana, Cees Laseur, Kees Brusse en Sophie...

2019-10-16

familie

familie - Zelfstandignaamwoord 1. (familie) (bloed)verwantschap door een gemeenschappelijke oorsprong We zijn met de hele familie, inclusief alle klein- en achterkleinkinderen, naar de honderdste verjaardag van oma geweest. 2. (biologie) taxon, een groep dieren of planten, onderdeel van een orde en bestaande uit een of meer geslachten Woordherkomst Uit Latijns: familia < Etruskisch Synoniemen geslacht sibbe gezin (f...

2019-10-16

Familie

FAMILIE, v. (-s, ...liën), FAMIELJE, v. (-s), gezin je hebt al eene heele, eene groote familie; — huisgenooten hoe maakt het de familie ? de heer en mevrouw B. en familie, en huisgenooten; eene uitgebreide familie, een wijdvertakt geslacht; — hij is nog familie van me, is een bloedverwant; — het is nog in de familie, wij zijn nog aan elkaar verwant; — familie van Adamswege, van den kant van Adam (en Eva), van het honderdste knoopsgat, bloedverwantschap die men niet of bijna niet kan uit...

2019-10-16

familie

familie - zelfstandig naamwoord uitspraak: fa-mi-lie 1. alle bloedverwanten samen: vader, moeder, etc. ♢ wij vormen een hechte familie 1. dat zit in de familie [veel familieleden hebben die eigenschap geërfd] 2. dat komt in de beste families voor [het kan iedereen overkomen]<...

2019-10-16

Familie

Familie - De Chr. zedeleer houdt de voorden grondslag van het zedelijke en maatschappe-lijke leven. Het individu ontwikkelt zich uiten in het gezin, d.i. de levensbetrekking, die natuurlijk èn meer-dan-natuurlijk, physisch-sociaal èn ethisch-religieus moet zijn. De zelf-genoegzame enkele is voor haar fictie of zonde.De f. ontstaat door het huwelijk*. Zij bestaatallereerst uit man en vrouw. Daaruit ontwikkeltzich de betrekking van ouders en kinderen,broeders en zusters. In wijder zin behooren o...

2019-10-16

Familie

Familie. De individu, de enkele mensch, blijft in de wereld niet geheel alleen en op zich zelf staan. Hij bezit den lust tot vereeniging met andere wezens van zijne soort; hij wenscht zijne bestemming te vervullen, om zijne soort in stand te houden, en aan de behoefte te voldoen, om, door de vestiging van een eigen gezin, zijn kroost met de hem ingeschapene ouderliefde te verplegen. De vereeniging van twee individuen door het huwelijk — voor hoe lang, of hoe kort, en onder welke voorwaarden en...

2019-10-16

Familie

Familie - (Lat. familia) 1°→ Aanverwantschap; Bloedverwantschap; Gezin. 2° De H. Familie, a)Over het familieleven van de heiligste personen op aarde: Jesus, Maria en Joseph, is niet zoo heel veel bekend. Toch staan er in de beide eerste hoofdstukken van Mattheus en Lucas een aantal trekken uit opgeteekend, die alleen reeds voldoende zijn om het H. Huisgezin van Nazareth tot schitterend voorbeeld van elk Christelijk gezin te maken. Vanaf den vroegsten tijd komen voorstellingen uit he...

2019-10-16

Familie

Bloedverwanten boven eigen stand.