Wat is de betekenis van Fairness?

2022
2022-12-04
vindpunt

Vindpunt.nl

fairness

(zelfstandig naamwoord) [alg.] fatsoen, redelijkheid - Fatsoen en internationaal belastingrecht vormen voor veel specialisten een moeilijke combinatie.

Lees verder
2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Fairness

‘Fairness’ is een complex van kwaliteiten dat niet met één Nederlands equivalent kan worden aangeduid. De uit het Nederlandse recht bekende term ‘redelijkheid en billijkheid’ komt er dicht bij. De kern van fairness is de bereidheid om met andere mensen om te gaan op een manier die voor allen aanvaardbaar is die die bereidheid delen. Men is er niet...

Lees verder
1951
2022-12-04
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

fairness

1. schoonheid; 2. blondheid; blankheid; 3. eerlijkheid, billijkheid.

Lees verder