2019-10-16

Facsimile

Facsimile (Lat. van facere — maken en simüe z= wat gelijk is; spr. faksiémilee). Aldus heet een nabootsing van een handschrift, handtekening enz., die volkomen op het oorspronkelijke (origineel) lijkt. Bijv. in de „Gesch. der Ned. Letterkunde" van dr. J. ten Brink vindt men facsimile's van oude handschriften, van handtekeningen onzer dichters, van enkele hunner gedichten of brieven, zelfs van de titelbladen hunner eerste uitgaven. Van zeer zeldzame handschriften worden soms in 't belang de...

2019-10-16

facsimile

Een facsimile is een nauwkeurige reproductie van een tekening in bijv. ets of gravure.

2019-10-16

facsimile

facsimile - Zelfstandignaamwoord 1. nauwkeurige nabootsing, reproductie 2. (telecommunicatie) telefax, fax, telefacsimile Verwante begrippen [2] faxtoestel

2019-10-16

Facsimilé

Facsimilé, eene zamenkoppeling van 2 Latijnsche woorden, die maak gelijk beteekenen, is de naam eener volkomen juiste nabootsing van een oorspronkelijk handschrift. Men heeft facsimilé’s van handteekeningen, oude of nieuwe handschriften, enz. Om ze te vervaardigen, neemt men zijne toevlugt tot de koper-, steen- en houtgraveerkunst, en in den laatsten tijd vooral ook tot de photographie.

2019-10-16

Facsimile

FACSIMILE, o. (-’s), nauwkeurige nabootsing, reproductie (door middel van zincographie, photographie enz.) van een handteekening, handschrift of zeldzame prent.

2019-10-16

Facsimile

Facsimile - (Latijn; „maak gelijk”), een op mechanische wijze, b. v. door een stempel afgedrukte handteekening, die nauwkeurig gelijk is aan de echte.

2019-10-16

Facsimile

Facsimile - een reproductie, onverschillig in welke techniek uitgevoerd, waarin het origineel zóó nauwkeurig wordt weergegeven, dat dit als het ware bedrieglijk eender is. In facsimile-houtgravure werden krijtteekeningen aldus weergegeven; in ➝ lichtdruk, ➝ manuldruk en andere procédé’s worden oude boekwerken aldus opnieuw, meestal met verklarenden tekst, in ruimeren kring bekend en voor studie toegankelijk gemaakt dan met de origineelen mogelijk is. Beroemd...

2019-10-16

facsimilé

facsimilé, - o.; afdruk van een handteekemng.

2019-10-16

Facsimile

dat letterlijk betekent: maak gelijk, is een nauwkeurige namaak van kunstwerken en speciaal van schrifturen, boeken en tekeningen. Je moet goed onderscheid maken tussen facsimile en copie. Een copie is immers slechts een afschrift, waarbij de inhoud van een geschrift woord voor woord weergegeven wordt, zonder op den vorm der letters te letten. Bij een facsimile is de namaak in alles gelijk aan het oorspronkelijk. Bekende grote facsimiles zijn die van het Engelse Doomsday Book, van het Nieuwe Tes...

2019-10-16

facsimilé

o. afdruk, nabootsing v. geschrift of tekening.