2019-08-23

Faccini

Faccini (Piëtro), een verdienstelijk Italiaansch schilder en graveur uit de school van Annibale Caracci, werd geboren te Bologna in 1562, stichtte zelf eene school, die evenwel slechts korten tijd bestond, en overleed in 1602. Zijne carnatie is zeer frisch, maar zijne teekening draagt blijken van eene gebrekkige ontleedkundige kennis. Tot zijne beste stukken behooren „De Beschermheilige van Bologna” in de kerk van S. Francesco aldaar, — en „Het huwelijk der heilige Catharina” in het m...

Lees verder