2019-09-16

Fabriano (Gentile da)

Fabriano,i een Italiaansch schilder uit den aanvang der 15de eeuw, werd geboren te Fabriano in de mark Ancona. Van zijn vader ontving hij onderwijs in de wis- en natuurkunde, en zijn eerste leermeester in de kunst was waarschijnlijk Allegrette di Nuzio. Weldra echter begaf hij zich naar Fiésole te Florence. Tot zijne eerste stukken behoort een fresco-beeld der Madonna in den dom te Orviéto. Daarna schilderde hij eene „Aanbidding der Koningen" voor Sta Trinita te Florence, — een stuk, hetwe...

Lees verder