2019-11-16

fabliau

fabliau, - o., Fransch middeleeuw sch verhalend gedicht of sprookje.

2019-11-16

Fabliau

Fabliau - (Picardisch voor fableau) heet in de middeleeuwsche Fransche letterkunde de kortere, meestal boertige vertelling; doch ook enkele vertellingen met zedenkundige strekking heeten f.; meestal in paarsgewijs rijmende verzen van acht lettergrepen, zelden langer dan ongeveer 400 verzen. Het doel ervan was vnl. te doen lachen: contes à rire. De meeste spelen niet in de hoogere kringen, noch zelfs in de volksklassen: treedt al eens een vilain op, dan heeft hij gewoonlijk de lachers op z...

2019-11-16

fabliau

(Fr.) v. middeleeuws verhalend gedicht.