2020-01-29

Fabio Ochoa

Fabio Ochoa Vásquez, geboren op 2 mei 1957, was een van de hoogste leiders van het Medellínkartel. Hij verdiende miljarden met de handel in cocaïne. Van 1987 tot aan 1992 stond hij hoog op de lijst van Forbes. Op dit moment zit hij een dertigjarige gevangenisstraf uit in de VS. Fabio is de jongste van de Ochoa broers. Zijn broer Jorge was een van de oprichters van het Medellínkartel. Een meeting in 1981, met o.a. Pablo Escobar, zou de totstandkoming van het kartel hebben betekend. Fabio was...

2018-08-10

Ochoa

Ochoa (Don Eugenio de), een verdienstelijk Spaansch letterkundige, geboren den 19den April 1815 te Lezo in Guipuzcoa, ontving zijne opleiding eerst aan het collegie van San Mateo en later aan dat van San Tomas te Madrid, bezocht in 1829 de Ecole des arts et des métiers te Parijs en hield zich daarenboven bezig met de schilderkunst. Eene oogziekte noodzaakte hem echter het penseel neer te leggen, en hij keerde in 1834 terug naar Madrid, waar hij deel uitmaakte van de redactie der „Gaceta de Ma...

2017-10-17

Fabio

Fabio - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2017-11-28

Fabio

Italiaanse en Spaanse vorm van Fabianus.

2018-05-07

Columnea

Colúmnea L. [C. Linnaeus], - genoemd naar Fabio Colonna (zie columnae).

2017-03-27

wielerbroers

wielerbroers: broers die samen beroepsrenner zijn (geweest) zoals de gebroeders Planckaert, Van Est, Wellens, De Vlaeminck, Ochoa, Buysse, Vanderaerden, Coppi, Pelissier, Indurain, en vele anderen.

2017-03-27

wandeletappe

wandeletappe: etappe in een rittenkoers waarin het peloton besloten heeft een rustig tempo te rijden, bijvoorbeeld dertig kilometer per uur. Gebeurt vaak als een renner tijdens een rittenkoers overlijdt, zoals bij Fabio Casartelli en Frederiek Nolf, maar ook uit protest of als staking; rennersstaking.

2017-03-27

Kelme

Kelme: Deze Spaanse wielerploeg werd gesponsord door een bekende schoenenfabrikant en maakte deel uit van het internationale wielerpeloton van 1980 tot 2006 als hoofd- of nevensponsor. De Spanjaard Roberto Heras won voor Kelme de Vuelta in 2000 en de Colombiaan Fabio Parra en de Spanjaard Fernando Escartin verwierven een podiumplaats in de Tour.

2019-04-23

Chigi

Chigi - Fabio, veelzijdig, talentvol pauselijk diplomaat, die als Alexander VII (1655—1667) de tiaar droeg; * 1599 te Siena, ✝ 22 Mei 1667. C., sinds Aug. 1639 nuntius te Keulen, werd 11 Oct. d.a.v. om redenen van staatkundigen en kerkelijken aard ook belast met het toezicht op de Holl. Zending. Met grooten tact is hij tegenover de twisten tusschen regulieren en seculieren daar opgetreden. Zoo eveneens als pauselijk vertegenwoordiger tijdens het vredescongres van Munster. Naar Rome terug...

2017-03-27

Cafe de Columbia

Cafe de Columbia: lekkere koffie van een land dat al vijftig jaar berucht is om zijn ontvoeringen, zijn guerrillero's en zijn doodseskaders. Maar het bood ons ooit ook een wielerploeg met die naam die met renners als Luis Herrera en Fabio Parra van 1985 tot 1990 de rondes onveilig maakte met fietsguerrilla-aanvallen in het hooggebergte. Voor de wijsneuzen onder ons: de officiële benaming van de ploeg was Cafe de Colombia-Pilas-Varta Mavic; Mavic.

2019-04-23

Cherubini

Cherubini - Maria Luigi Zenobio Carlo Salvatore, Ital. componist; * 1760 te Florence, ✝ 1842 te Parijs. Zijn eerste leermeester was zijn vader; achtereenvolgens lessen bij Bart. Felici, A. Felici, Bizarri, Castrucci en Sarti. Tot 1779 alleen kerkelijke werken; met „Quinto Fabio” (1780) betrad hij voor het eerst het gebied der opera. In 1784 naar Londen ontboden, waar hij de betrekking van kon. hofcomponist kreeg. Hij ondervond ook te Parijs (1786—’87) veel waardeering....

2017-03-27

Motorola

Motorola: deze Amerikaanse wereldleider op het gebied van telecommunicatietechnologie trad op als sponsor van een wielerploeg van 1991 tot 1996. De ploeg deed zijn afkomst alle eer aan, want hij introduceerde de zogenaamde oortjes in het peloton. Lance Armstrong reed van 1992 tot 1996 bij Motorola, de periode waarin hij wereldkampioen werd (1993). Een zwarte bladzijde in de korte Motorola-geschiedenis was de dodelijke val van Fabio Casartelli in de afdaling van de Portet-d'Aspet tijdens de Tour...

2018-08-06

Eguilaz (Luis)

Eguilaz (Luis), een uitstekend Spaansch tooneeldichter van onzen tijd, werd geboren omstreeks het jaar 1830 te Jerez de la Frontera, en bezocht in 1852 Madrid, waar hij zich weldra bekend maakte door een artikel over den roman „Clemencia’’ van Fernan Caballero. Door tusschenkomst van zijn vriend Eugenio de Ochoa gelukte het hem, zijn stuk „Verdades amargas” ten tooneele te brengen. Dit vond zoo groote toejuiching, dat hij rusteloos voortging op den ingeslagen weg. Van zijne overige stu...

2018-05-07

columnae

colúmnae, - 2e nv. van Columna, Latinizeering van Colonna: van Colonna, genoemd naar Colonna. - Planten van dezen naam zijn genoemd naar Fabio Colonna (1567 of ±1571, Napels; 1640, Napels), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Columna, veelzijdig geleerde, beoefenaar der muziek, schrijver van eenige bot. plaatwerken, waaronder het beroemde Phytobasănos (Toetssteen der Planten), een in 1592 verschenen werk, dat de oudste...

2017-10-17

Fabio's

Fabio's - Eigennaam 1. genitief van Fabio

2017-05-25

hulpmiddel

Eufemisme voor doping. De brief, ondertekend door Zevenbergen en bondsdirecteur Buddels, meldt dat bij de medische commissie de indruk is ontstaan dat ‘Intralipid als hulpmiddel heeft gediend voor de toediening van dopinggeduide middelen’. (Algemeen Dagblad, 04/11/1991) De Italiaanse wielrenner Fabio Sacchi is door zijn ploeg Saeco voorlopig geschorst. In het huis van de renner werden de middelen gonadotrophine en profasi gevonden. Volgens zijn ploegmaat Mirko Celestino waren deze hormoonpr...

2017-05-25

voluit gaan

Alles geven. Syn.: alles uit de kast halen. Frans: rouler la caisse. Clignet ging voluit en bleef in Ales de Canadese Clara Hughes een seconde voor. (Trouw, 05/08/1993) Het hoge tempo bemoeilijkte demarrages, de klimmetjes zorgden wel voor afscheidingen. De Salita della Foce, op twaalf kilometer van de eindstreep, inspireerde Fabio Fontanelli, leider in het bergklassement, tot een avontuur. De Italiaan ging voluit, niet alleen voor de punten op de top maar wel degelijk ook voor de dagprijs. (Br...

2018-12-06

Bortniansky

Bortniansky (Dimitri), Russ. componist, geb. te Goluchow, 1751, overl. 1825 te Petersburg. Men kent B. in hoofdzaak als componist van het veel gezongen „du Hirte Israëls”, en meent daarom, dat hij uitsluitend kerkmuziek schreef. Dit is onjuist. Wel bevat de, door Tschaikowsky geredigeerde, uitgaaf van zijne werken veel geestelijke muziek, maar bovendien 6 opera’s, eene symphonie, kamermuziek, sonates voor piano, enz. B. studeerde te Petersburg onder leiding van den Italiaan Galuppi; kon,...

2017-08-03

seingever

(de; -s) 1 SP weinig gebruikt - starter 2 - functionaris die tijdens wedstrijden (bv. kermiskoersen, rondjes om de kerk) op kruispunten en zijwegen toezicht houdt en richtingaanwijzingen geeft, syn. verkeersregelaar, signaleur. • Grootste pechvogels tijdens de Ronde van Zwitserland waren Kurt Betschart en Fabio Roscioli die in de laatste etappe nabij het Oerlikonstadion allebei de verkeerde weg werden ingestuurd door een seingever. (MAHR8)

2017-12-12

AB Vakwerk

AB Vakwerk is een marathonschaatsploeg onder leiding van Roy Boeve. Assistent-coach Jurre Trouw richt zich op de wetenschappelijke benadering. De ploeg doet zijn entree in de schaatssport in het seizoen 2014-2015 op het hoogste niveau, onder leiding van Yoeri Lissenberg. Met ingang van seizoen 2016/2017 wordt de ploeg versterkt met Gary Hekman en Rick Smit evenals ploegleider Roy Boeve die overkomen van uittredende ploeg Team Van Werven en op 4 februari 2016 bereikte de ploeg overeenstemming m...