2019-09-16

Façade

Een façade is de voorgevel van een gebouw. Ook wordt het woord gebruikt om bij mensen te spreken van 'de uiterlijke schijn ophouden'. Het woord façade komt van het Latijnse woord facies, wat gezicht betekent. In de architectuur heeft het de betekenis van de kant van het gebouw dat het aangezicht bepaald. Vrijwel altijd is dit de gevel. Vroeger werd deze mooi vormgegeven en versierd, zoals te zien is in veel oude binnensteden in Nederland. In de andere betekenis wordt er gedoeld op iemand die...

Lees verder
2019-09-16

facade

Een facade is een gevel; de voorkant van een gebouw; een front.

2019-09-16

façade

façade - Zelfstandignaamwoord 1. de zichtbare buitenmuur van een gebouw, specifiek die aan de voorkant De façades van woonhuizen zijn in de loop der eeuwen geëvolueerd. 2. (dysfemisme) het gezicht "Als je nu niet binnen de tien seconden uit mijn ogen bent, zal ik je façade ook vertimmeren", tierde de stiefvader. 3. valse schijn De hele onderneming was sl...

Lees verder
2019-09-16

Façade

Façade, afkomstig van het Latijnsche woord facies (aangezigt), noemt men de buitenzijde van een gebouw. Daar echter van de meeste gebouwen slechts ééne buitenzijde in het gezigt komt, geeft men doorgaans juist aan deze den naam van façade. Het spreekt van zelf, dat vooral deze de kenmerken moet dragen van den stijl, waarin het geheele gebouw, waartoe zij behoort, is opgetrokken.

2019-09-16

Façade

FAÇADE, . (-n), voorgevel van een gebouw, van een orgel.

2019-09-16

Façade

Façade - gevel, inzonderheid voorgevel van een rijk heerenhuis. Typeerend is de façadebouw in de Italiaansche Renaissance; was in de klassieke stijlen de zuil met het hoofdgestel het domineerende onderdeel van de buitenarchitectuur, met de renaissance kwam in Italië de bouw der paleizen, waarbij voor het eerst gesloten gevels gebouwd werden, alleen onderbroken door de ramen en deuren. In tegenstelling met de zuilen-architectuur noemt men deze bouwwijze wel façade-bouw.

2019-09-16

façade

façade - Verwijst naar de buitengevels van een gebouw die zich nadrukkelijk in één vlak bevinden en die speciaal lijken te zijn ontworpen om de aandacht te trekken of de aandacht op de entreepartij te vestigen. Te onderscheiden van 'gevels (naar locatie)', waarbij het om iedere zijde of ieder aanzicht van een gebouw of grote inwendige ruimte kan gaan.

2019-09-16

façade

façade, - v., voorgevel.

2019-09-16

facade

facade - v. (fa9aden), voorgevel