Wat is de betekenis van f-toestand?

1973
2022-01-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

f-toestand

m. (-en), de toestand van een elektron in een atoom, waarbij het baanimpulsmoment gelijk is aan 3h/2π (h = constante van Planck).