Wat is de betekenis van F. henriot?

1933
2023-02-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

F. henriot

(1761/’94), Fransch revolutionnair, volksleider tijdens de revolutie, stierf met Robespierre o/h schavot.