Wat is de betekenis van Ezinge?

2002
2022-05-17
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Ezinge

Groningen en Friesland zijn bezaaid met terpen (in het Gronings wierden geheten). De wierde van Ezinge is in internationale archeologische kringen befaamd door de opgravingen die hier in de jaren 1930-1934 werden verricht. Het was voor de eerste keer in Europa dat de hele bewoningsgeschiedenis van een 2500 jaar oude nederzetting kon worden gerecons...

Lees verder
1999
2022-05-17
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Ezinge

Gron.: Aizing. Dorp in de gemeente Winsum ten Z. van het Reitdiep; tot 1990 hoofdplaats van de gemeente Ezinge met als overige dorpen Feerwerd, Garnwerd en Oostum, en de gehuchten Wierumerschouw (deels), Brillerij, Beswerd, Hardeweer, Suttum, Aduarderzijl, Bolshuizen en Krassum. Het dorp Ezinge is een beschermd dorpsgezicht. De hervormde kerk (13...

Lees verder
1981
2022-05-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Ezinge

Ned. dorp in de prov. Groningen. Bekend geworden door de afgraving van de terp (1925-33) door prof. Van Giffen, waarbij verscheidene zeer goed bewaarde boerderijresten gevonden werden, waardoor inzicht werd verkregen in de wijze van bewoning vanaf ca. de 3c eeuw v.C.—ca.1250 n.C. De Ezinger cultuurverschijnselen vertegenwoordigen een proto-Fr...

Lees verder
1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Ezinge

Ned. gemeente in de prof. Groningen, 23,5 km2, 1750 inw., 39 % n.h., 39 % geref., 22 % g. kerkg. De gemeente omvat de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Oostum. Een deel van Ezinge ligt op een restant van een prehistorische terp. Opgravingen toonden aan dat zich hier ca.600 v.C. mensen vestigden die op de kwelders landbouw en veeteelt bedreven. E...

Lees verder
1958
2022-05-17
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

EZINGE

Dorp Z. van het Reitdiep in het Groningse Westerkwartier. Terpafgraving (1925-33) o.l.v. A. E. van Giffen vermeerderde de kennis van het Oudfr. boerenhuis, zie Boerderij, Terpen.Zie: A. E. van Giffen, Inheemse en Romeinse terpen (1949); Repert., 184, 304.

Lees verder
1949
2022-05-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ezinge

gemeente in prov. Groningen. 2301 ha, 1800 inw. Landbouw en veeteelt. Kerk uit 14e eeuw.

Lees verder
1947
2022-05-17
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EZINGE

is een gemeente van 2301 ha met (1949) 1963 inw. (waarvan 1947: 88 pet Prot. en 12 pet zonder kerkelijke gezindte), in het W. der provincie Groningen ten Z. van het Reitdiep. De bodem bestaat uit klei, en is voor ruim 3/? als grasland en voor a/5 als bouwland in gebruik. Landbouw en veehouderij vormen het hoofdmiddel van bestaan. Daarnaast zuivelbe...

Lees verder
1933
2022-05-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ezinge

Ezinge - gem. in het W. van de prov. Groningen, ten Z. van het Reitdiep; opp. 2.301 ha, ca. 1.800 inw., waarvan 86% Prot., 13% niet tot een kerkgen. behoorend. E. omvat de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd (alle terpdorpen). De bodem bestaat uit zeeklei, voor landbouw en veeteelt gebruikt. De terp van Ezinge (20 ha; 5 m hoog) is bekend geworden do...

Lees verder
1916
2022-05-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ezinge

Ezinge - dorp en gem. in de prov. Groningen. (Westerkwartier). De gemeente is groot 2301 H.A. en telt omstreeks 1800 inw. De'bodem bestaat uit zeeklei; voor een goed deel gemengd met zand (z.g. zavelgrond), voor landbouw in gebruik. Het dorp E. ligt niet ver van ’t Reitdiep, ongeveer 17 K.M. ten N.W. van Groningen. Omstreeks 600 inw.

Lees verder
1869
2022-05-17
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Ezinge

dorp in de nederl. prov. Groningen, 3 uren gaans westelijk benoorden Groningen; ruim 600 inw.; hier stond vroeger het klooster Ezen (zie dat art.)