Wat is de betekenis van Extrapolatie?

2019
2023-02-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

extrapolatie

extrapolatie - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) (natuurkunde) het extrapoleren Woordherkomst Naamwoord van handeling van extrapoleren met het achtervoegsel -atie Antoniemen interpolatie

Lees verder
1994
2023-02-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Extrapolatie

zn het extrapoleren.

1993
2023-02-04
NIMA

Nima marketing lexicon

Extrapolatie

Het bepalen van waarden van een variabele buiten het waarnemingsgebied, op basis van gegevens binnen het waarnemingsgebied.

1993
2023-02-04
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Extrapolatie

In de meteorologie: aan de hand van waarnemingen, op een weerkaart de verwachte route uittekenen van een willekeurig weersysteem, zoals een hogedrukgebied, een lagedrukgebied, een frontaal systeem of een regengebied.

1991
2023-02-04
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Extrapolatie

Er is een aantal prognose-methoden dat veronderstelt dat de toekomstige waarden van een grootheid kunnen worden afgeleid uit de in het verleden waargenomen waarden. Op basis van die laatste waarden tracht men een bepaalde trend of tendens te berekenen en grafisch weer te geven. Extrapoleren is nu het doortrekken van de trend in de toekomst om zodoe...

Lees verder
1990
2023-02-04
Logistiek

Logistieke begrippenlijst

Extrapolatie

Extrapolatie verwijst naar het berekenen van toekomstige waarden van een variabele op basis van een reeks historische waarden. De in de reeks voorkomende trend wordt in de toekomst doorgerekend.

1933
2023-02-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Extrapolatie

Extrapolatie - → Interpolatie.