Wat is de betekenis van extractie?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

extractie

Extractie is een proces waarbij stoffen of componenten uit een mengsel worden verwijderd of gescheiden door middel van chemische of fysische methoden. Het kan verwijzen naar verschillende processen in diverse contexten: - (chemie) een proces waarbij een bepaalde stof wordt geïsoleerd uit een mengsel door middel van een oplosmiddel. Het mengse...

2024-05-28
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Extractie

Het trekken van een tand of kies.

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

extractie

extractie - Zelfstandignaamwoord 1. uittrekking 2. (medisch) het uittrekken van splinters, tanden e.d. Na een extractie wordt twee maanden gewacht met het plaatsen van het implantaat. 3. (scheikunde) bereiding van een extract (aftreksel) Woordherkomst afgeleid van het Franse extrac...

2024-05-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Extractie

[MLat. extractio] 1 het maken van een extract (1 of 2); 2 (med.) het uittrekken van een kies of tand, verwijdering van een splinter e.d.

2024-05-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Extractie

(extraktie) het uittrekken van tanden; bereiding van aftreksels

2024-05-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Extractie

het uittrekken; het afscheiden (van metalen)

2024-05-28
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Extractie

uittrekking; wordt ook in de verschillende betekenis van dat woord toegepast, zoals bijv. in de artsenijbereidkunst (zie extract) en in de verloskunde (zie versie en extractie).

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Extractie

z. Extraheren.