Wat is de betekenis van Extract?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

extract

extract - Zelfstandignaamwoord 1. ingedikt aftreksel

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

extract

extract - zelfstandig naamwoord uitspraak: eks-trakt 1. korte samenvatting van de inhoud ♢ we sturen u hierbij een extract van de notulen toe 2. vloeistof waar planten en/of kruiden in getrokken zijn ...

Lees verder
1997
2021-12-05
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Extract

Een extract is een geconcentreerde vloeibare oplossing van een bepaald product. Een extract kan verkregen worden door een product, zoals bijvoorbeeld wort, voor een groot deel te ontdoen van de vloeistof, door bijvoorbeeld indampen, vriesdrogen of omgekeerde osmose. Het resultaat, moutextract in dit voorbeeld, is dan een geconcentreerde vloeistof/o...

Lees verder
1994
2021-12-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Extract

afk. extr. [v. Lat. ex-trahere, ex-tractum= uit-trekken] 1 uittreksel van een boek, van een geschrift e.d. (bijv.: uit burgerlijke stand); 2 aftreksel; werkzaam bestanddeel uit een organische stof verkregen door deze in aanraking te brengen met een oplosmiddel (water, alcohol, ether) en de oplossing in te dampen.

Lees verder
1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Extract

(extrakt) uittreksel; aftreksel

1987
2021-12-05
Natuurlijk alternatief

Homeopathie encyclopedie

Extract

Als een infuus of decoct (zie aldaar) wordt ingedikt, krijgt men een extract. Wordt dat tot een siroop ingedikt, dan heet dat in potjeslatijn extractum spissum. Dat is niet de laatste halte, want het indikken kan zover worden doorgevoerd dat er een droge massa overblijft, het extractum siccatum.

Lees verder
1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Extract

1.. aftreksel van planten zoals dennenaalden, tomaten (tomatenpuree), enz., maar ook geconcentreerde levensmiddelen: vleesextract; 2. uittreksel uit een geschrift, boek of rapport.

Lees verder
1981
2021-12-05
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Extract

aftreksel van drogerijen. Waterige extracten zijn thee’s, als hete en koude aftreksels en afkooksels. Verder zijn e. ingedikte aftreksels van drogerijen of ingedikte plantesappen. Er zijn dunne, dikke en droge extracten. Deze worden verwerkt tot pillen en vloeibare geneesmiddelen.

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Extract

o., uittreksel; aftreksel

1954
2021-12-05
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Extract

een vorm van geneesmiddel, waarbij de grondstof is uitgetrokken met een oplosmiddel voor de werkzame bestanddelen (water, alcohol, aether); in veel gevallen is daarna dit oplosmiddel weer (gedeeltelijk) verwijderd, zodat een vastgesteld gehalte aan werkzame stoffen ontstaat: een gestandaardiseerd extract.

1954
2021-12-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Extract

z. Extraheren.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Extract

(<Lat.), o. (-en), 1. uittreksel (van een geschrift, een boek enz.): een extract uit de burgerlijke stand; voor extract (onder aan stukken); extract uit de notulen; ook in koppel.: een extract-vonnis. 2. aftreksel, door indamping van een oplossing in water, alcohol of ether uit enige (organische) stof verkregen werkza...

Lees verder
1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Extract

vloeibaar uittreksel van grondstoffen, die tot een bepaalde dikte worden ingedampt. Medicinale extracten worden met water, aether of alcohol uitgetrokken (Opiumextract, Belladonna-extracte.a..). Niet-medicinale E.: Liebig’s vlees-E.Extra ecclesiam nulla salus (Buiten de Kerk geen zaligheid) geldt als een uitspraak van Cyprianus. Hij wilde zeg...

Lees verder
1948
2021-12-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

extract

o. uittreksel (uit boeken, kruiden enz.).

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

extract

o. extracten (Lat. extractum, trahere = trekken: uittreksel [uit enig geschrift]; afkooksel, aftreksel); lees ekstrakt.

1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Extract

aftreksel v. plantaardige of dierlijke stoffen, verkregen door oplossing i/e vloeistof, die daarna gedeeltelijk wordt verdampt.

1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Extract

Extract - Hieronder verstaat men in de geneeskunde een ingedikt aftreksel van plantendeelen. Men onderscheidt, naar het uittrekmiddel, waterige, spiritueuze, aetherische, spiritueus-waterige, waarbij de grondstof achtereenvolgens met spiritus en water uitgetrokken wordt, en „gezuiverde” extracten, waarbij een waterig of spiritueus aftre...

Lees verder
1916
2021-12-05
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Extract

Aftreksel, uittreksel.

1910
2021-12-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Extract

Extract - in het algemeen uittreksel. Meer beperkt: uittreksel uit een brief, een acte of ander geschrift, waarin alleen de voornaamste punten worden opgenomen, die rechtstreeks ter zake dienen.

1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Extract

EXTRACT, o. (-en), uittreksel (van een geschrift, een boek enz.): voor extract (onder aan stukken); het extract uit de notulen; een extract-vonnis; een extract uit den burgerlijken stand; — aftreksel, afkooksel (van kruiden enz.): vleesch-extract.

Lees verder