Wat is de betekenis van Externe effecten?

2018
2021-03-01
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Externe effecten

Kosten of opbrengsten van productie of consumptie die de maatschappij wel ervaart, maar de producent of consument niet.

2017
2021-03-01
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Externe effecten

De gevolgen van het gebruik van een goed die zich uitstrekken tot anderen dan de gebruiker zelf (zie collectieve voorzieningen).

1990
2021-03-01
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Externe effecten

Invloeden op het maatschappelijk leven, die worden veroorzaakt door bepaalde economische handelingen. Negatieve externe effecten zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, lucht- en waterverontreiniging, bodemvervuiling, speciaal als dat het geval is onder nieuwgebouwde woonwijken. Tot de positieve externe effecten wordt onder andere scholing gerekend. All...

Lees verder