Wat is de betekenis van Extensief participeren?

1995
2021-01-23
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Extensief participeren

Zelf weinig of niet deelnemen aan de activiteiten in het onderzoeksveld.