Wat is de betekenis van expressie?

2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

expressie

expressie - Zelfstandignaamwoord 1. uitdrukking van het gezicht Maar vervolgens maakt Perceval een reeks discutabele keuzes, die het de toeschouwer verre van gemakkelijk maken. Zo is de hele voorstelling gekmakend schaars belicht. Oogopslag, expressie, mimiek van de spelers: onzichtbaar. Ze staan ook...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

expressie

expressie - zelfstandig naamwoord uitspraak: eks-pres-sie 1. wat je kunt lezen op een gezicht ♢ aan de expressie kun je zien dat hij boos is Zelfstandig naamwoord: eks-pres-sie de expressie ...

Lees verder
2017
2022-11-27
Dr. Rob van Gerwen

Docent/Onderzoeker Wijsbegeerte

expressie

Expressie volgens Leibniz: "een ding drukt een ander uit (in mijn taal) wanneer er een constante en geordende relatie bestaat tussen wat over de ene beweerd kan worden en wat beweerd kan worden over de andere." Het idee lijkt te zijn dat, als A een expressie is van B, men dan in principe de eigenschappen van B af kan lezen van de eigenschappen van...

Lees verder
2004
2022-11-27
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Expressie

Uitdrukking, druk uitoefenen (bijvoorbeeld buikpers); genexpressie wil zeggen de wijze waarop het gen vertaald wordt in een functioneel eiwit (genetica).

2002
2022-11-27
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

expressie

Expressie is elke waarneembare menselijke uiting in houding, gebaar en beweging, mimiek, klank, taal en materiële middelen; 1) (dans): de vertolking van persoonlijke gevoelens, ervaringen, ideeën door de danser, of vertolking door de danser van ideeën van de choreograaf; iedere dans is de uitdrukking van iets: van een emotie tot het tonen van de 'p...

Lees verder
2001
2022-11-27
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Expressie

Lat.>: ex-primre = (zich) uiten, uitdrukken, tot uiting brengen. Uiting, uitdrukking, zeggingskracht. a. in het algemeen: elke door andere waarneembare, bewuste of onbewuste menselijke uiting of gedragswijze in houding, gebaar/beweging, mimiek, klank, taal en materiële middelen; b. in drama: aanduiding voor een kwaliteit namelijk de zeggingsk...

Lees verder
1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Expressie

[Lat. expressio = uitpersing, uitdrukking] 1 gelaatsuitdrukking; 2 taaluitdrukking, gezegde; 3 uitdrukking van het gevoel; 4 uitpersing.

Lees verder
1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Expressie

gezegde; gevoels- of gelaatsuitdrukking

1990
2022-11-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

expressie

expressie - Het via een medium tot uitdrukking brengen; iets wat iets anders duidelijk maakt, belichaamt of symboliseert.

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

expressie

[Lat.], v. (-s), 1. uitdrukking van het gelaat ; 2. uitdrukking van de taal, gezegde: een vreemde —; 3. gevoelsuitdrukking: met veel —; 4. uitpersing; 5. (genetica) mate waarin een bepaald gen tot uiting komt in het fenotype. Door de expressie kan het gelaat de innerlijke, vooral psychische toestand laten blijken. Expressie is de g...

Lees verder
1965
2022-11-27
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

EXPRESSIE

uiting, uiterlijke manifestatie van gedachte, of psychische toestanden. De uiting is → communicatief gedrag die voortvloeit uit het sociale leven.

1955
2022-11-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Expressie

uitdrukking, expressief, vol uitdrukking; veelzeggend.

1954
2022-11-27
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Expressie

uitdrukking, zowel letterlijk (bijv. verloskundig) als figuurlijk (bijv. gelaats-expressie).

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Expressie

(<Fr.), v. (-s, ...siën), 1. uitdrukking, gezegde: een vreemde expressie. 2. gevoelsuitdrukking: met veel expressie. 3. uitpersing.

Lees verder
1948
2022-11-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

expressie

v. uitdrukking.

1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

expressie

v. expressiën, expressies (Fr. [Lat. expressiol: 1 uitdrukking, 2 gevoel): 1. een mooie expressie; 2. zingen met expressie.

Lees verder
1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Expressie

Expressie - (Ital. Espressione; Fr. Expression) is in de muziek de term voor de uitdrukking, zonder dewelke gezang of tonenspel tot doode klanken zouden worden. De e. wordt niet alleen bepaald door dynamische teekens in het notenschrift, maar vloeit in een instrumentale compositie voort uit den gang der melodie, uit phraseering, voortschrijding, en...

Lees verder
1932
2022-11-27
Muziek

Muziek lexicon

Expressie

Uitdrukking. Bij de vocale muziek te regelen naar de tekstwoorden, bij de instrumentale naar den gang en de stuwing der motieven (zie daar), de fraseering (zie daar), de intervallen der melodie, enz.

1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

expressie

(eks’pressi) v. (-s) wat iets uitdrukt nl. 1. een of meer woorden : een vreemde -. 2. a. bepaald gevoel : een van verlegenheid. b. Algm. gevoel : met voordragen.

Lees verder
1923
2022-11-27
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Expressie

(expressio, uitdrukking), het naar buiten drukken, bijv. van den moederkoek, door nl. door den buikwand op de baarmoeder te drukken; van den inhoud van de maag, door na het inbrengen van een slang den patiënt te laten persen.