Wat is de betekenis van Export der voornaamste wijnproduceerende landen (in 1000 hectoliter)?

1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Export der voornaamste wijnproduceerende landen (in 1000 hectoliter)

1931-’32 1932-’33 1933-’34 1934-’35 1935-’36 1936-’37 Algiers } Tunis 11.869* 16.713* 12.109* 12.546* 12.651* 11.718* Marokko J Australie 158 141 141 154 169 186 Duitschland 47 42 53 54 45 56 Frankrijk 750 635 804 709 766 846 Griekenland 343 787 498 367 283 525 Hongarije 211 229 232 179 245 340 806 91...

Lees verder