Wat is de betekenis van Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening?

2017
2021-01-27
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening

Een Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening is een vastgesteld plan dat van toepassing is op gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.