Wat is de betekenis van Examen?

2019
2021-07-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

examen

examen - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) een onderzoek naar de kennis of vaardigheden van iemand door middel van ondervraging Het examen was behoorlijk moeilijk. Woordherkomst Van het Latijnse examen, wat weer teruggaat op het werkwoord examinare . Uitdrukkingen en g...

Lees verder
2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

examen

examen - zelfstandig naamwoord uitspraak: ek-sa-men 1. proef waarbij je moet laten zien wat je kunt of weet ♢ aan het eind van het schooljaar is er een examen 1. zakken voor een examen [niet voldoe...

Lees verder
2016
2021-07-27
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Examen

Een examen is een door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van een kandidaat, die over een samenhangend geheel van leergebieden, aan de hand van hem verstrekte opdrachten een aantal prestaties moet leveren, op grond waarvan hem met inachtneming van bepaalde prestatie-eisen en beslissingsr...

Lees verder
1993
2021-07-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Examen

(eksamen) onderzoek naar kennis; test

1990
2021-07-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

examen

examen - Schriftelijke vragen of oefeningen waarin kennis, geschiktheid of vaardigheden worden getoetst.

1955
2021-07-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Examen

o., ondervraging (naar bekwaamheden); onderzoek

1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Examen

s.n., eksamen (it).

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Examen

o. (-s, ...mina), onderzoek naar de kennis of kundigheden van iem. die naar een graad of een betrekking dingt of tot een school of een hogere klasse wenst toegelaten te worden, door ondervraging: een examen afnemen, afleggen; examen doen: door een examen komen; mondeling, schriftelijk, vergelijkend examen.

1948
2021-07-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

examen

(mv. examina), o. onderzoek, ondervraging (inz. naar bekwaamheden).

1939
2021-07-27
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Examen

Transpireermiddel.

1933
2021-07-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Examen

Examen - is het schriftelijk of mondeling ingesteld onderzoek naar de kennis of kunde van een leerling in bepaalde wetenschappen of vakken. Het geeft, na welslagen, bevoegdheid tot verdere studie (toelatings-, overgangsexamen) of sluit de studie met een getuigschrift van bekwaamheid af (eindexamen). Vooral in het onderwijs, lager zoowel als middelb...

Lees verder
1926
2021-07-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Examen

Het woord examen beteekent onderzoek. Het recht om zulk een examen af te nemen berust op 1 Tim. 3 : 10, waar Paulus aangaande de diakenen zegt: „En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zoo zij onbestraffelijk zijn”. Voor de verkiezing van ouderlingen was dit reeds korter of langer in gebruik, en nu achtte hij het...

Lees verder
1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Examen

Examen - onderzoek naar iemands bekwaamheid of vorderingen in een bepaald vak. Men onderscheidt toelatingsexamen, hetwelk dient om te onderzoeken of iemand kan toegelaten worden tot een inrichting van voortgezet onderwijs; overgangsexamen, hetwelk op sommige scholen de leerlingen moeten afleggen alvorens in een hoogere klasse over te gaan; eindexam...

Lees verder
1910
2021-07-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Examen

Examen - Hoe men studeeren moet voor een. Hagers, J. f 0.75. Handelsstudie-serie.

1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Examen

EXAMEN, o. (-s, ...mina), onderzoek (naar de geschiktheid of bekwaamheid van iem.), ondervraging een examen afnemen, afleggen; examen doen; vergelijkend examen: —COMMISSIE, v (-s. ...siën).

Lees verder
1870
2021-07-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Examen

Examen is een Latijnsch woord, hetwelk onderzoek beteekent. Het wordt trouwens ook gebruikt van een onderzoek naar de bekwaamheid, de vorderingen of de kennis van bepaalde personen, die gehouden zijn om ter verkrijging van zekere voorregten zich aan zulk een onderzoek te onderwerpen.

1864
2021-07-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

examen

examen - o. (examens, examina), onderzoek (naar de geschiktheid of bekwaamheid van iem.), ondervraging; vergelijkend examen

Lees verder