Wat is de betekenis van Exacte wetenschappen?

1949
2021-01-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Exacte wetenschappen

Hiermee bedoelt men in hoofdzaak wiskunde, natuurkunde en werktuigkunde, in mindere mate ook de overige natuurwetenschappen.

1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Exacte wetenschappen

Exacte wetenschappen - noemt men de wis- en natuurkundige studiën, omdat hierbij volgens de feiten en zoo mathematisch mogelijk gewerkt wordt.

1870
2021-01-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Exacte wetenschappen

Exacte wetenschappen noemt men zoodanige, bij wier behandeling men niet volstaan kan met waarschijnlijkheden, zooals bijvoorbeeld bij die der geschiedenis, welke vaak uit onzekere bronnen wordt geput, maar die op den vasten bodem van onbetwistbare bewijzen voortschreden, zooals de wiskunde. Waar men dus van exacte wetenschappen spreekt, bedoelt men...

Lees verder