Wat is de betekenis van Evenredigheid?

2024-03-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

evenredigheid

evenredigheid - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) een onderling gelijke verhouding Woordherkomst afgeleid van evenredig met het achtervoegsel -heid

2024-03-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Evenredigheid

s., evenredichheit; naar —, navenant.

2024-03-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Evenredigheid

v. (...heden), 1. onderling gelijke verhouding, juiste proportie: de zwaarte van het werk moet in evenredigheid zijn met de krachten; de evenredigheid der artikelen van dit woordenboek liet veel te wensen over, de plaats die elk woord besloeg in verhouding tot zijn belangrijkheid; — naar evenredigheid van, naar gelang van. 2. (r...

2024-03-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

EVENREDIGHEID

wordt gevormd door de gelijkheid van twee verhoudingen, bijv. a : b = c : d. Hierbij zijn a en b de termen der eerste reden, c en d die van de tweede. Ook noemt men a en c de voorgaande, b en d de volgende termen. Voor elke evenredigheid gelden de eige...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-03-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

evenredigheid

v. evenredigheden (1 wisk. gelijkheid van twee of meer verhoudingen of redens; ook: algebraïsche vorm, of rekenkundige, die de gelijkheid van twee of meer vormen voorstelt; 2 juiste of vereiste verhouding tussen afmetingen, hoeveelheden enz.; goede proportie): 1. de termen ener evenredigheid, getallen; 2. in evenredigheid, in juiste of gelijke...

2024-03-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Evenredigheid

Evenredigheid. - Bestaat tusschen de grootheden a, b, c en d een betrekking van de gedaante a : b = c : d (genaamd evenredigheid), dan noemt men a en b evenredig met c en d, en men zegt: a staat tot b, als c staat tot d; a : b en c : d heeten de redens van de evenredigheid; a en d heeten de uiterste, b en c de middelste termen; a en b de termen van...

2024-03-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

evenredigheid

v. (...heden) 1. verhouding: de handen van dit beeld zijn niet in met de overige lichaamsdelen; naar van, in verhouding tot. 2. Wisk. gelijkheid van twee redens: een rekenkundige b.v. 8 2 = 12 6; een meetkundige b.v. 2:7 = 6:21; 8, 2 enz. zijn de termen van de -; gedurige -, waarvan de middelste termen aan elkander gelijk zijn b.v. 5:15 = 15:45; om...

2024-03-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Evenredigheid

Evenredigheid - gelijkheid van twee verhoudingen; wanneer de verhouding a : b gelijk is aan de verhouding c : d, zoodat a : b = c : d, vormen a,b,c en d een evenredigheid, a : b en c : d heeten de redens; a en b zijn de termen der eerste, c en d die der tweede reden; a en c heeten voorgaande termen, b en d volgende termen; a en d heeten de uiterste...

2024-03-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

evenredigheid

v. (-heden), 1. onderling gelijke verhouding, juiste proportie: de zwaarte van het werk moet in — zijn met de krachten; naar — van, naar gelang van; 2. rekenkundige of algebraïsche vorm die de gelijkheid van twee of meer verhoudingen voorstelt ; 3. de hoedanigheid van goede verhoudingen te bezitten, harmonie: de — der klass...

2024-03-04
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Evenredigheid

Evenredigheid - de gelijkheid van twee verhoudingen.

2024-03-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Evenredigheid

EVENREDIGHEID, v. (...heden), gelijke verhouding tot elkaar de evenredigheid der artikelen van dit woordenboek liet veel te wenschen over, de plaats die elk woord beslaat in verhouding tot zijne belangrijkheid; — (wisk.) eene meetkundige evenredigheid bestaat uit de gelijkheid van twee verhoudingen of meetkundige redens. Zijn de verhoudingen...