Wat is de betekenis van evenredige aanspraken?

2003
2021-01-19
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

evenredige aanspraken

evenredige aanspraken - Term uit de pensioensector. Komt voor bij premievrije pensioenaanspraken. Bij beëindiging van deelnemerschap aan een pensioenregeling stelt het pensioenfonds een evenredig ouderdomspensioen vast. Dit is het verschil tussen enerzijds het ouderdomspensioen dat die deelnemer zou hebben gekregen als hij zijn deelnemerschap tot a...

Lees verder