Wat is de betekenis van Evenredige vertegenwoordiging?

2024-03-04
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Evenredige vertegenwoordiging

Systeem waarbij alle geldige stemmen in het hele land worden opgeteld en gedeeld door het aantal kamerzetels (150), om te bepalen hoeveel stemmen er nodig zijn om een zetel te halen.

2024-03-04
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Evenredige vertegenwoordiging

Kiesstelsel waarbij het aantal afgevaardigden van een partij wordt bepaald door het totale aantal stemmen dat op die partij is uitgebracht. Bij verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging wordt het aantal stemmen dat is uitgebracht, gedeeld door het aantal zetels, waardoor de kiesdeler bekend is. Iedere partij krijgt minimaal...

2024-03-04
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Evenredige vertegenwoordiging

Evenredige vertegenwoordiging, stelsel van volksvertegenwoordiging, waarbij elke politieke partij zetels krijgt toegewezen evenredig aan de op haar uitgebrachte stemmen. Alle stelsels van evenredige vertegenwoordiging hebben als uitgangspunt de kiesdeler: het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. De na verrekening...

2024-03-04
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Evenredige vertegenwoordiging

is het kiesstelsel waarbij in de volksvertegenwoordiging de partijen in ongeveer dezelfde verhouding zijn vertegenwoordigd als waarin zij onder de kiezers aanhang vinden. Daartoe worden de stemmen uitgebracht op de kandidatenlijsten die voor het hele land gelden (bijzonderheden blijven buiten beschouwing). Hierna wordt de uitslag, dus ook voor het...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-03-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Evenredige vertegenwoordiging

stelsel van volksvertegenwoordiging waarbij elke politieke formatie zetels krijgt toegewezen evenredig aan de op haar uitgebrachte stemmen. Alle stelsels van evenredige vertegenwoordiging hebben als uitgangspunt de kiesdeler: het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. De na verdiscontering van de kiesdeler overblijv...

2024-03-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Evenredige vertegenwoordiging

stelsel, waarbij de politieke partijen in de vertegenwoordigende lichamen worden vertegenwoordigd naar verhouding van de op haar uitgebrachte stemmen. Staat tegenover het districtenstelsel, waarbij het land in een aantal districten was ingedeeld, die elk bij meerderheid van stemmen een afgevaardigde kiezen. De E. is in Ned. voor de Tweede Kamer en...

2024-03-04
Encyclopedie voor het Maatschappelijk leven

P.J. Mols (1934)

Evenredige vertegenwoordiging

In ons land geldt voor de verkiezing der vertegenwoordigende lichamen het beginsel der Evenredige Vertegenwoordiging. Dit wil zeggen, dat de verschillende partijen recht hebben op een aantal zetels, evenredig aan het aantal stemmen, dat zij bij de verkiezing hebben behaald. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen worden de 100 zetels dus verdeeld in evenre...

2024-03-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Evenredige vertegenwoordiging

in de meeste landen v. Europa (Ned. sinds 1918) toegepast stelsel v. vertegenwoordiging in Staten-Generaal, Prov. Staten en Gemeenteraad, waarbij iedere politieke partij een aantal afgevaardigden kiest, dat zooveel mogelijk overeenstemt m/h aantal der op deze partij uitgebraohte geldige stemmen.

2024-03-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Evenredige vertegenwoordiging

Evenredige vertegenwoordiging - stelsel, waarbij de vsch. groepen van de bevolking van een land in verhouding tot hun getalssterkte in de vertegenwoordigende lichamen gekozen worden. Dit stelsel is in Ned. bij de Grondwetsherziening van 1917, tegelijk met het algemeen kiesrecht, ingevoerd voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeentera...

2024-03-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Evenredige vertegenwoordiging

Evenredige vertegenwoordiging - stelsel van volksvertegenwoordiging, waarbij iedere partij de beschikking krijgt over een aantal zetels, dat in verhouding staat tot de partijsterkte. Dit resultaat wordt bij verkiezingen, waarbij meerderheid van stemmen den doorslag geeft, veelal zeer onvolkomen bereikt. Wanneer n.l. een land in een aantal districte...

2024-03-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

evenredige vertegenwoordiging

stelsel van volksvertegenwoordiging waarbij elke politieke formatie zetels krijgt toegewezen evenredig aan de op haar uitgebrachte stemmen. Alle stelsels van evenredige vertegenwoordiging hebben als uitgangspunt de kiesdeler: het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. De na verdiscontering van de kiesdeler overblijv...

2024-03-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)