Wat is de betekenis van Evangelische maatschappij?

1973
2022-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Evangelische Maatschappij

vereniging van protestanten in Nederland, in 1853 opgericht naar aanleiding van het herstel van de rooms-katholieke hiërarchie. De Maatschappij probeerde kennis aangaande het rooms-katholicisme te verbreiden, bestreed het ultramontanisme, wilde het protestantse zelfbewustzijn versterken en trad bemiddelend op bij de behartiging van economische...

Lees verder
1955
2022-12-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ

protestantse vereniging, opgericht in 1853, in de dagen van de Aprilbeweging, had oorspronkelijk ten doel de verlevendiging van het Protestantisme in Nederland en het tegengaan van de toenemende invloed van het Katholicisme. Het karakter der vereniging is geheel bepaald door de spanningen rondom het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en ha...

Lees verder
1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Evangelische Maatschappij

is in Nederland de naam van een vereniging van Protestanten, ontstaan in de dagen van de April-beweging (1853), tot instandhouding van de Protestantse geest.

1947
2022-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ

is de naam van een vereniging van Protestanten, ontstaan in de dagen van de April-beweging (1853). In 1915 is dat doel als volgt omschreven: de verspreiding van zuiver Protestantse beginselen, de instandhouding van de vrije Protestantse geest en het Protestants bewustzijn, de bevordering van de kennis van het Rooms-Katholicisme en de bestrijding va...

Lees verder
1930
2022-12-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Evangelische Maatschappij

(evan'ge:lisә) v. in 1853 te Arnhem opgerichte maatschappij ter verspreiding van het protestantisme onder de katolieken.

1916
2022-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Evangelische maatschappij

Evangelische maatschappij - opgericht in 1853 ter bevordering van de kennis en de beoefening des Evangelies onder Roomsch-Kath,. ter verspreiding van zuiver Protestantsche beginselen, ter instandhouding van den vrijen Protestantschen geest en het Protestantsch bewustzijn, ter bevordering van de kennis van het RoomschKatholicisme en ter bestrijding...

Lees verder