Wat is de betekenis van Evangelie?

2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

evangelie

evangelie - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) de blijde boodschap die het christendom predikt In het evangelie staat dat Jezus Christus de erfzonde van Adam en Eva op zich naam zodat mensen weer naar de hemel zouden kunnen gaan.</ref> 2. (religie) een bijbelboek dat een ooggetuigever...

Lees verder
2018
2022-05-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

evangelie

evangelie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-van-ge-lie 1. de leer en het leven van Jezus, beschreven in de bijbel ♢ er werd een stuk uit het evangelie voorgelezen Zelfstandig naamwoord: e-van-ge-lie het evangelie...

Lees verder
2004
2022-05-20
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Evangelie

Evangelie is een aan het Grieks ontleend woord dat ‘goed nieuws betekent. In Jesaja 3 spreekt de profeet over het goede nieuws, het heil dat God heeft bestemd voor zijn volk en voor de wereld. In de Griekse vertaling van het oude testament werd hiervoor het woord ‘evangelie’ gebruikt. In Jezus heeft dit goede nieuws, deze blijde boodschap, gestalte...

Lees verder
2000
2022-05-20
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Evangelie

Evangelie, (lett.) blijde boodschap; de boodschap van Jezus’ komst op aarde; bijbelboek over het leven van Jezus; (fig.) overtuiging die uitgedragen moet worden en die niet voor discussie vatbaar is. Het evangelie van of volgens (een bepaald persoon), de onbetwistbare overtuiging of boodschap van (naam). Evangeliseren, het evangelie verkondigen; (...

Lees verder
1994
2022-05-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Evangelie

[v. Gr. eu-aggelion = eig.: fooi voor het brengen van een goede tijding; alg.: goede boodschap, van eu-, z.a., en aggellein = boodschappen; vgl. engel van aggelos = bode (spec.: bode van de góden)] 1 de blijde boodschap van het heil, de leer van Jezus Christus; 2 elk der eerste...

Lees verder
1993
2022-05-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Evangelie

leer van Christus; ontwijfelbare waarheid; deel van het Nieuwe Testament; deel van de mis

1990
2022-05-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

evangelie

evangelie - Literair genre gebaseerd op het Nieuwe Testament in de Bijbel, met verhalen en de religieuze doctrine zoals die volgens de beschrijving werd onderwezen door Jezus en de apostelen.

1982
2022-05-20
De Tale Kanaans

J. van Delden

evangelie

Gr. euaggélion, goed nieuws, blijde boodschap. In nieuwtestamentische betekenis de leer en de prediking van Jezus.

1980
2022-05-20
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

evangelie

zie engel

1973
2022-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

evangelie

[Gr. euaggelion, goede boodschap], o. (-liën, -s), 1. de leer van Jezus Christus, de blijde boodschap: het — verkondigen; 2. elk van de vier boeken van het NT, waarin het leven en de leer van Jezus zijn beschreven; die vier boeken samen; 3. gedeelte daarvan, gelezen of gezongen in de eredienst (m.n. de mis), deel van de eredienst waari...

Lees verder
1955
2022-05-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Evangelie

blijde boodschap; elk der vier boeken over het leven en de leer van Christus in het Nieuwe Testament; onbetwistbare waarheid.

1955
2022-05-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

EVANGELIE

(Gr., goede tijding, blijde boodschap) was voor de Grieken een woord met een plechtige klank. Een heraut komt de boodschap brengen der overwinning; dankoffers worden opgedragen, bodeloon uitgereikt. Dit alles heet „euaggelia”. Er is iets beslissends gebeurd; nu dient het als evangelie te worden verkondigd.Wanneer de verering der Romeins...

Lees verder
1952
2022-05-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Evangelie

s.n., evangeelje (it).

1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Evangelie

(<Gr.), o. (...liën, -s), 1. de leer van Jezus Christus, de blijde boodschap: het Evangelie verkondigen. 2. elk der vier boeken van het Nieuwe Testament, waarin het leven en de leer van Jezus zijn beschreven; die vier boeken samen. 3. gedeelte daarvan gelezen of gezongen in de mis; deel der mis waarin dat gelezen wordt. 4. (oneig.) o...

Lees verder
1949
2022-05-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Evangelie

(Gr., goede boodschap) is in het Christendom de naam voor de geschriften, die Christus’ woorden en daden weergeven. Er zijn canonieke E., die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, en apocriefe E., die gedeeltelijk van ketterse herkomst zijn.

1948
2022-05-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

evangelie

o. blijde boodschap; het Nieuwe Testament; R.K. gedeelte van de Mis, bestaande uit een deel van de Evangelische geschiedenis; fig. ontwijfelbare waarheid.

1947
2022-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EVANGELIE

(Gr.: evayyéhov, Lat.: evangelium = goddelijke boodschap, goede tijding) was waarschijnlijk geen alledaags woord. In de Grieks-Oosterse wereld komt het voor bij troonsbestijging, bij grote publieke gebeurtenissen of maatregelen (9 v. Chr. Inschr. v. Priëne,l. 105: „de geboorte van de god (= keizer Augustus) was voor de wereld het...

Lees verder
1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Evangelie

o. Evangeliën (Gr-Lat. evangelium = letterl. blijde boodschap: 1 leer van Chr., neergelegd in de Bijbelboeken; de geschiedenis van Zijn leven, beschreven door de vier Evangelisten: het Nieuwe Testament; 2 elk der bijbelboeken, het leven en de leer van Christus bevattende; 3 R.-K. deel der Mis, waarin een gedeelte der Evangeliën wordt gele...

Lees verder
1933
2022-05-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Evangelie

(Grieksch = blijde boodschap), het verhaal v/h leven v. Jezus, vervat i/d 4 Evangeliën v. Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Lees verder
1933
2022-05-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Evangelie

Evangelie - (Gr.: euaggelion). 1° Etymologisch beteekent het woord loon voor een goede tijding. Vervolgens wordt het gebruikt voor de goede tijding zelf. Deze beide beteekenissen komen voor in het Oude Testament. Speciaal bij de profeten werd Evangelie gebruikt voor de boodschap van het Messiaansche heil. In het Nieuwe Testament werd het alleen...

Lees verder